De Veldhovense PvdA doet met dit raadsprogramma 2018-2022 graag suggesties voor een nog vitaler Veldhoven. Daarin moet iedereen de kans krijgen om mee te doen. En als dit om de een of andere reden niet lukt, moeten er oplossingen komen. Daar moeten we samen voor zorgen: gemeente, organisaties, de politiek én de inwoners zelf. Maar burgers om verantwoording vragen, betekent natuurlijk ook verantwoordelijkheid geven. En vertrouwen. En iets doen met wat zij aandragen.

Aan dit samen optrekken draagt de Veldhovense PvdA graag bij. Door te inspireren… Door initiatieven te ontwikkelen en die van anderen te ondersteunen… Door de vinger aan de pols te houden en in de gaten te houden dat het niet bij woorden blijft. ’n Nieuw initiatief waar we ons in deze periode hard voor maken, is het basisinkomen. Op pagina 8 staat daar meer over.

Veel van wat in dit raadsprogramma staat, heeft – direct of indirect – te maken met het vormgeven van samen optrekken, van mede-menselijkheid. Dit vertalen we in zo concreet mogelijke suggesties. Bij het uitvoeren daarvan nemen we uw inbreng ter harte en staan we open voor die van de collega’s in de Raad. Zoals organisaties, bedrijfsleven en particulieren onze vraag om suggesties voor het schrijven van dit programma al ruimschoots beloonden!

De afgelopen vier jaar bewees de PvdA-fractie tot veel in staat te zijn! De komende vier jaar kunt u wéér op ons rekenen.

En wij 21 maart op u… hopen we.