Veldhoven: economisch hart van Brainport

De aantrekkelijkheid van een stad en regio begint bij een goed draaiende economie. Zonder werk en een bruisend bedrijfsleven, valt er weinig te halen voor de huidige maar ook nieuwe Veldhovenaren. De overheid heeft daar een belangrijke rol in. Zij kan het investerings- en vestigingsklimaat wel degelijk beïnvloeden met regels en voorwaarden. Met een overheid die denkt in termen van problemen en beren op de weg, is de lokale economie niet gediend. Het gaat om oplossingen. Daar hebben investeerders, expats en het MKB belang bij. Maar ook de detailhandel, de branche die de komende jaren weleens de grootste veranderingen zal meemaken. Een goede afstemming is daarin cruciaal. Alleen dan kunnen we onze positie in de regio, maar ook nationaal als Brainport, behouden.

In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:

  • Het wegnemen van regels die het investeren in en vestigen van bedrijven belemmeren, mits nieuwe bedrijfsvestigingen niet ten koste gaan van de natuur en de leefbaarheid van omwonenden.
  • ‘n Overlegplatform van bedrijven, overheid en alle onderwijsniveaus ter wille van een betere overgang van onderwijs naar werk.
  • Meer projecten met het Werkbedrijf en Ergon die langdurig werklozen weer aan een baan helpen.
  • Een betere regionale afstemming van bedrijventerreinen en concentratie van branches.
  • Een positieve houding ten aanzien van ontwikkelingen als een Health Technology Parc en de Circulaire Economie die bedrijvigheid in de hand werken. Deelname aan Brainport.
  • Een detailhandel en aantal m2 winkelvloeroppervlak die past bij de vraag in Veldhoven en omgeving. Een actualisatie van de detailhandelstructuurvisie is essentieel, met specifieke aandacht voor Noord (Heikant), Midden (Citycentrum en Mira) en Zuid (Kromstraat).
  • Meer groen en beleving (sfeer) in de winkelgebieden.

Tenslotte

  • Een financieel gezonde gemeente, met een positieve ontwikkeling van reserves én exploitatie.
  • Inventarisatie van alternatieve financiële oplossingen die de begroting ten goede komen.