Veldhoven stad met cultuur én vermaak

Jarenlang is bezuinigd op het verenigingsleven en voorzieningen als theater, muziekschool en bibliotheek. De Veldhovense PvdA zet zich de komende jaren in op behoud en versterking van deze belangrijke maatschappelijke voorzieningen. Ze zijn wezenlijk voor de sociale cohesie en bieden tegenwicht aan eenzaamheid en individualisme. ‘Wij’ wordt sterker dan ‘ik’.

In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:

  • Het verenigingsleven: blijf in principe af van bestaande subsidies.
  • Een breed en divers cultuuraanbod voor alle doelgroepen met onder meer stimuleringsprojecten op lagere scholen en volwasseneneducatie.
  • Programma’s, projecten en initiatieven ontwikkelen, gericht op het samenbrengen van mensen.
  • Een bibliotheek met een omvang en collectie die past bij de vraag in Veldhoven.
  • ’n Goede communicatie met de buurt bij de bouw van het nieuwe zwembad.
  • Cult & Tumult, of zoiets, moet blijven.