Blik op ’n vitaal Veldhoven Verkiezingsprogramma 2018-2022

Veldhoven is een pracht stad die we met z’n allen mooier en vooral rechtvaardiger kunnen maken. Dat vraagt wel om samen de schouders onder de toekomst te zetten, ondanks al onze verschillen. Om nieuwe zekerheden op te bouwen in een veranderende wereld. Met elkaar kunnen we de uitdagingen die voor ons liggen, aanpakken.

Lees hier het gehele programma in PDF

De Veldhovense PvdA doet met dit raadsprogramma 2018-2022 graag suggesties voor een nog vitaler Veldhoven. Daarin moet iedereen de kans krijgen om mee te doen. En als dit om de een of andere reden niet lukt, moeten er oplossingen komen. Daar moeten we samen voor zorgen: gemeente, organisaties, de politiek én de inwoners zelf. Maar

Lees verder

Kansen voor iedereen

Inkomensverschillen veroorzaken ook verschillen in sociale en maatschappelijke deelname. Armoede onder kinderen neemt toe, maar dit mag hun ontwikkelingskansen niet in de weg staan. Wie mee kan doen, voelt zich prettiger en is minder uitgesloten. Voor anderen is de maatschappij te ingewikkeld geworden. Ze weten de weg niet meer en worden steeds eenzamer. Dit is

Lees verder

Kansen voor jong…

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, is het gezegde. Laten we daar vooral naar handelen. Bijvoorbeeld door initiatieven door en voor jongeren te stimuleren en te ondersteunen. Door aandacht te geven aan de veiligheid van jeugdigen en gezinnen. Dit vraagt om goede samenwerking in de zorg-, welzijns- en veiligheidsketen en duidelijke regie bij complexe

Lees verder

… en minder jong

’n Terugtredende rijksoverheid en gemeentelijke ondersteuning via de Wmo. Kansen op ‘n langer leven, liefst zo lang mogelijk zelfstandig. Een groeiend aantal dementen. In dit (niet complete) beeld bevinden zich de oudere generaties. Zij kunnen een beroep doen op de diensten van ouderenbonden zoals PVGE, KBO en seniorenraad en van de door de gemeente gesubsidieerde

Lees verder

Kansen voor wie het minder goed hebben

 Er is geen crisis meer. De welvaart stijgt. Maar niet bij iedereen. Velen zijn nog arm. Gezinnen met kinderen vooral die aan of onder de armoedegrens leven. Daar knappen mensen mentaal op af. Ze zien het niet meer zitten. In Veldhoven is dat niet anders. Dit werd nog eens pijnlijk duidelijk op het vorig jaar

Lees verder

De gemeentelijke praktijk

Een deel van de ouderen, laaggeletterden en statushouders loopt door toenemende digitalisering van de overheden en steeds ingewikkelder procedures grote risico’s niet te krijgen waar zij recht op hebben. Burgers klagen over late en onvolledige informatie, als plannen in hun buurt in voorbereiding zijn. Dat je niet zonder afspraak het gemeentehuis meer kunt binnenlopen, valt

Lees verder

Veldhoven Stad van de Arbeid

De participatiewet geeft de gemeente veel kansen om inwoners te helpen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en lastig zelfstandig een minimum inkomen kunnen verdienen. De gemeente is nu echt aan zet. Investeren in deze doelgroep levert veel financieel en maatschappelijk rendement op. Beperkingen zijn voor ons niet langer uitgangspunt. De gemeente moet juist

Lees verder

Werk maken van duurzaamheid

 De stijging van de temperatuur en waterspiegel… de verhoging van de CO2-uitstoot… Zij tekenen voor de PvdA de urgentie om ook in deze raadsperiode klimaat, milieu en natuur hoog op de agenda te houden. Dit klinkt ambitieus en abstract. Maar ook lokaal is hier wel degelijk een bijdrage aan te leveren. In de nieuwe raadsperiode

Lees verder

Veldhoven: stad in ontwikkeling

De woningmarkt trekt aan en het aantal hypotheken stijgt. De vraag naar huur- en koopwoningen neemt toe, ook in Veldhoven. Om aan de vraag te kunnen voldoen, is de bouw van nieuwe woningen cruciaal. De PvdA vindt het belangrijk dat dit niet ten koste gaat van bestaande natuur. Bouwen op kale plekken in de stad

Lees verder

Veldhoven stad met cultuur én vermaak

Jarenlang is bezuinigd op het verenigingsleven en voorzieningen als theater, muziekschool en bibliotheek. De Veldhovense PvdA zet zich de komende jaren in op behoud en versterking van deze belangrijke maatschappelijke voorzieningen. Ze zijn wezenlijk voor de sociale cohesie en bieden tegenwicht aan eenzaamheid en individualisme. ‘Wij’ wordt sterker dan ‘ik’. In de nieuwe raadsperiode zet

Lees verder

Veldhoven bereikbaar middelpunt

‘n Belangrijke afweging voor investeerders en bedrijven om zich ergens te vestigen, is de bereikbaarheid van een stad. En meer bedrijvigheid betekent meer werk. En juist daar ligt de kracht van Veldhoven. Niet voor niets heeft de Raad op ons initiatief Veldhoven de Stad van de Arbeid genoemd. ‘ n Stad met meer arbeidsplaatsen dan

Lees verder

Veldhoven: economisch hart van Brainport

De aantrekkelijkheid van een stad en regio begint bij een goed draaiende economie. Zonder werk en een bruisend bedrijfsleven, valt er weinig te halen voor de huidige maar ook nieuwe Veldhovenaren. De overheid heeft daar een belangrijke rol in. Zij kan het investerings- en vestigingsklimaat wel degelijk beïnvloeden met regels en voorwaarden. Met een overheid

Lees verder

Onze mensen

De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022. Klik op de kandidaat voor een nadere kennismaking.          

Lees verder