Kansen voor iedereen

Inkomensverschillen veroorzaken ook verschillen in sociale en maatschappelijke deelname. Armoede onder kinderen neemt toe, maar dit mag hun ontwikkelingskansen niet in de weg staan. Wie mee kan doen, voelt zich prettiger en is minder uitgesloten. Voor anderen is de maatschappij te ingewikkeld geworden. Ze weten de weg niet meer en worden steeds eenzamer. Dit is voor ‘n deel op te lossen door naar hen op zoek te gaan en ze uit te nodigen mee te doen. Veel Veldhovense organisaties spannen zich hiervoor in. Het zou goed zijn als vrijwilligers en professionals op dit front kennis en ervaring delen. Ten slotte: ook het rondje Veldhoven met slechtziende burgers leverde verbeterpunten op.  

In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:

  • Gezamenlijk optrekken van hulpverlenende instanties met de wijkmakelaars* en -consulenten van de woningcorporaties om eenzaamheid, armoede en het toenemend aantal verwarde inwoners te signaleren en beter te kunnen begeleiden.
  • Ondersteuning en waardering van de overbelaste mantelzorgers, kinderen vaak. Bestaande initiatieven van wijkbewoners, buurthuizen, Cordaad en SWOVE verdienen uitbreiding.
  • Komen tot een regionale afstemming over het overhevelen van verkregen (Wmo) voorzieningen bij verhuizing naar ’n andere gemeente.
  • Een veiligheidsparagraaf in het coalitie-/oppositieprogramma met aandacht voor een veilige woonomgeving als integraal onderdeel van nieuwe plannen en voorzieningen. Ook op straat moet dit zichtbaarder zijn. Want ontspannen en recreëren, maar ook optimaal presteren op werk of op school, vragen om een veilige omgeving.
  • Actieve integratie en deelname aan de inburgeringscursus van vluchtelingen en statushouders.
  • Optimale toegankelijkheid voor mindervaliden van alle openbare gebouwen, voorzieningen en vervoersvormen inventariseren én uitvoeren. Denk ook aan: geleidehonden en hulphonden mogen nooit geweigerd worden. Overhangende takken op stoepen bij gemeentegroen en tuintjes bijtijds snoeien, zodat slechtzienden er niet tegenaan lopen. Zij zijn ook geholpen met ’n contrastknop op de gemeentelijke site en een stem die zegt waar foto’s staan en wat daar op staat.

 

[*] Een wijkmakelaar is een deskundige die instellingen en instanties met elkaar in contact brengt en