Kansen voor jong…

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, is het gezegde. Laten we daar vooral naar handelen. Bijvoorbeeld door initiatieven door en voor jongeren te stimuleren en te ondersteunen. Door aandacht te geven aan de veiligheid van jeugdigen en gezinnen. Dit vraagt om goede samenwerking in de zorg-, welzijns- en veiligheidsketen en duidelijke regie bij complexe gezinssituaties waar veel hulpverleners bij betrokken zijn. De gemeente moet vooral regie voeren en zich niet bemoeien met de uitvoering uit angst de grip op financiën te verliezen. Geef professionals de ruimte hun werk te doen. Zo bevorder je dat zij creatieve oplossingen vinden.

In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:

  • Zo vroeg mogelijke signaleren van mogelijke problemen in de ontwikkeling van kinderen.
  • Naschoolse opvang die inspringt op schoolproblemen en complexe thuissituaties.
  • Soepele aansluiting van zorg op school en thuis; goede samenwerking rond zorg om kwetsbare
  • Proactieve inzet op laagdrempelige bereikbaarheid van professionals, bijvoorbeeld via het jongerenwerk.
  • Samen met betrokken zorgpartners investeren in vroeg signalering en preventie om onnodige opschaling naar gespecialiseerde zorg te voorkomen.
  • Overlast snel aanpakken. Dit geldt voor buurt- en wijkbewoners die overlast veroorzaken en voor jongeren die over de scheef gaan. Investeren in inwoners heeft echter de voorkeur.
  • Meer aandacht van school en instellingen bij vechtscheidingen, pesten en obesitas bij de schoolgaande jeugd.
  • Bijzondere aandacht voor het toenemend drugsgebruik met het oog op de consequenties voor later.
  • ‘n Actieplan om voortijdig schoolverlaten terug te dringen, op te stellen met onderwijsinstellingen.
  • Onderzoek naar het instellen van een platform voor jongeren, opererend als klankbord.