Werk maken van duurzaamheid

 De stijging van de temperatuur en waterspiegel… de verhoging van de CO2-uitstoot… Zij tekenen voor de PvdA de urgentie om ook in deze raadsperiode klimaat, milieu en natuur hoog op de agenda te houden. Dit klinkt ambitieus en abstract. Maar ook lokaal is hier wel degelijk een bijdrage aan te leveren.

In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:

  • ‘n Gemeentelijk groenbeleidsplan gericht op het vergroten van de biodiversiteit, meer groen in bestaande wijken, winkelcentra en bedrijventerreinen naar het voorbeeld van het ASML-terrein en in ieder geval op het vasthouden van het bestaande groen (groene longen).
  • Toepassing van vormen van groene energie, zoals zonnepanelen op daken van openbare gebouwen, particuliere zonnepanelen subsidiëren en landbouwgronden die in het bezit zijn van de gemeente.
  • Nul op de meter bij de bouw van nieuwe woningen door dit als richtlijn te hanteren bij nieuwbouwprojecten.
  • Voorlichting over meer groen in tuinen (waar mogelijk) en het gebruik van regentonnen.
  • Het opnieuw oppakken van de ontwikkelingsdoelen, voorheen millenniumdoelen, met de ondersteuning van een lokaal fonds dat zich richt op ontwikkelingshulp.
  • Een duurzaamheidsagenda voor het stedelijk gebied Eindhoven (SGE), die regionaal het belang van duurzaamheid inziet, onderstreept en nastreeft.
  • Het Pastoor Vekemans Fonds moet blijven.