Veldhoven bereikbaar middelpunt

‘n Belangrijke afweging voor investeerders en bedrijven om zich ergens te vestigen, is de bereikbaarheid van een stad. En meer bedrijvigheid betekent meer werk. En juist daar ligt de kracht van Veldhoven. Niet voor niets heeft de Raad op ons initiatief Veldhoven de Stad van de Arbeid genoemd. ‘ n Stad met meer arbeidsplaatsen dan het aantal mensen dat in de lokale beroepsbevolking valt. Kortom, Veldhoven doet het goed. Maar een positie vasthouden, vraagt vaak meer inspanningen dan op de weg ernaar toe. Bereikbaarheid is dus van blijvend belang.

In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:

  • Smart mobility – inzet van innovatieve ICT-oplossingen in mobiliteit en infrastructuur – waardoor reizigers sneller en efficiënter op de plek van bestemming zijn.
  • Verbeterde Kempenbaan en aansluiting op de A67 mét natuurcompensatie.
  • Een kritische houding ten aanzien van de aanleg van N69, waarbij vooral de natuur wordt gewaarborgd en er geen of minimale financiële consequenties zijn voor Veldhoven.
  • De afronding van een fijnstofarme Zilverbaan voorafgaand aan de bouw van de drie dorpen.
  • Elektrisch rijden, ook in het OV, door meer oplaadpunten.
  • De inzet van (elektrische) stadsfietsen en een hoogwaardig fietsnetwerk.
  • Een hoogwaardig OV-netwerk met vrij liggende busbanen en een klein busstation.
  • Het gebruik van de deelauto en initiatieven als snappcar (verhuur van eigen auto).
  • De balans in de belangen voor mens, milieu en economie (people, planet and profit) bij de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Geen vluchten voor 7.00 uur en na 23.00 uur.