… en minder jong

’n Terugtredende rijksoverheid en gemeentelijke ondersteuning via de Wmo. Kansen op ‘n langer leven, liefst zo lang mogelijk zelfstandig. Een groeiend aantal dementen. In dit (niet complete) beeld bevinden zich de oudere generaties. Zij kunnen een beroep doen op de diensten van ouderenbonden zoals PVGE, KBO en seniorenraad en van de door de gemeente gesubsidieerde instanties als SWOVE en Cordaad. Alleen al het toenemend aantal ouderen maakt blijvende aandacht voor deze groep nodig.

In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:

 • De behoefte aan zorgwoningen peilen en naar de uitkomsten daarvan handelen.
 • Het financieel waarborgen van de opleiding lokaal vrijwillig ondersteuningsnetwerk, zodat de ouderenbonden hun werk op niveau kunnen uitvoeren. Onderzoek bevestigt dat dit maatschappelijk rendement oplevert.
 • Voorlichting over meedoen regelingen.
 • Een nota ouderenbeleid, als onderdeel van de Wmo met daarin onder meer aandacht voor:
  • huisvesting: aanpassingen in bestaande woningen en nieuwbouw voor senioren;
  • stimuleren van sport en beweging (preventieve invloed van zwemmen);
  • cultuur als middel voor ontspanning en sociale cohesie;
  • optimale bereikbaarheid;
  • maximale veiligheid, om valpartijen door drempels of loszittende trottoirtegels te voorkomen;
  • ontmoetingsplekken in de wijk om eenzaamheid te voorkomen.