Veldhoven: stad in ontwikkeling

De woningmarkt trekt aan en het aantal hypotheken stijgt. De vraag naar huur- en koopwoningen neemt toe, ook in Veldhoven. Om aan de vraag te kunnen voldoen, is de bouw van nieuwe woningen cruciaal. De PvdA vindt het belangrijk dat dit niet ten koste gaat van bestaande natuur. Bouwen op kale plekken in de stad heeft daarom de voorkeur. Even onmisbaar is de bouw van woningen voor alle categorieën woningzoekenden. De vraag naar zorgwoningen zal stijgen, maar ook jongeren die op zoek zijn naar ‘n woning moeten die kunnen kopen in de wijk die ze willen.

In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:

  • Sociale bouw, grondgebonden en in appartementen. De ontwikkeling van Zilverackers, inclusief de drie dorpen, benutten om starterswoningen én senioren-/zorgwoningen te bouwen.
  • Projecten en woningbouw gericht op de middeninkomens om in de groeiende behoefte te voorzien. Woningcorporaties mogen niet bouwen voor de middengroepen, beleggers doen dat niet omdat ze er te weinig aan verdienen. Het regeerakkoord vermeldt daar niks over. Dus moet de gemeente aan de slag.
  • Woningbouw op inbreidingslocaties zodat natuur en/of de groene longen gespaard blijven. Voorbeelden van inbreidingslocaties zijn: De Noordrand, Meerstraat, Zandven-Oost, Slot-Oost, Kasteel Zuyderwijck en Alm Phoeniks.
  • Een ruim aanbod van sociale woningbouw: minimaal 29% van de nieuw te bouwen woningen.
  • Oplossingen bieden voor hen die een te hoog inkomen hebben om zich in te schrijven voor sociale woningbouw en te weinig verdienen om op de koopmarkt terecht te kunnen. Beschikbaarheid van betaalbare woningen voor iedereen.
  • Concentratie van bedrijventerreinen en het bestrijden van leegstand door regionaal samen te werken.
  • Evenredige spreiding over de wijken van nieuwe Veldhovenaren (Veldhovenaren met een migrantenachtergrond).
  • Het behoud van een ruimtelijke toets in de nieuw in te voeren omgevingswet.
  • Initiatieven voor ontwikkeling van Tiny Houses* stimuleren en faciliteren door bouwlocaties beschikbaar te stellen.

 

* Eenvoudige, volwaardige en duurzame woningen met een kleine afmeting (maximaal 28 m2) die snel te plaatsen en verplaatsen zijn om snel betaalbare woonruimte te creëren.