25 februari 2015

Kleine kliko komt er niet

Veldhovenaren houden hun grote bak voor res­tafval. Vier ton investe­ren in kleinere kliko’s vindt de raad te gortig.

door Olga van Lierop, ED.nl

De kleinere kliko’s die alle Veldhovense huishou­dens zouden krijgen, komen er niet. De gemeenteraad vindt het onzin om voor de aankoop ervan circa vier ton vrij te maken, bleek gisteravond. De huidige restafval­bakken blijven dus behouden, maar vanaf 1 oktober geldt wel een nieuwe inzamelmethode.

De meeste huishoudens hebben en houden een kliko met een in­houd van 240 liter. Wethouder Ni­cole Ramaekers wilde die graag in­ruilen voor een bak van 140 liter. Zo wilde ze inwoners stimuleren hun afval beter te scheiden. „Met zo’n investering gooien we geld in de kliko”, constateerde Maar­ten Prinsen (VVD). „Scheiden kan ook met een grote bak.” Tot­dat de nieuwe werkwijze in 2017 wordt geëvalueerd, wordt nu ge­probeerd of dat inderdaad werkt. Met eens per vier weken wordt de restafvalbak straks wel minder vaak geleegd dan nu.

Vanaf 1 oktober hebben Veldhove­naren te maken met vier afvalstro­men. Dat zijn PMD (plastic, meta­len en drankenkartons), GFT (groente-, fruit- en tuinafval), luiers en incontinentiemateriaal en restafval. Dit moet de hoeveel­heid restafval de komende jaren fors doen afnemen. De speciale PMD-zakken die worden inge­voerd, stuitten aanvankelijk ook op kritiek, maar daarmee kan de raad nu toch leven.

Ander pijnpunt was eerder dat luiers en incontinentiemateriaal naar containers op centrale plek­ken in wijken moeten worden ge­bracht. Volgens Ton Bolsius (CDA) zou dit lichamelijk zwaar en belastend zijn voor de privacy. Dat dit afval eventueel ook in de restafvalbak mag, bleek gistera­vond een geruststellend idee. Ze­ker nu de grote kliko’s blijven.

Nu de oude bakken blijven, is ook de angst voor het invoeren van een betaalsysteem als Diftar gewe­ken. Bij de aanschaf van nieuwe kliko’s had Ramaekers graag ge­zien dat die de hiervoor benodig­de chip alvast kregen. Als Veldho­ven haar afvaldoel niet zou halen, zou Diftar hiermee gemakkelijk in te voeren zijn. Dat de chip er voorlopig niet komt, bleek voor de PvdA een geruststelling.