Klimaat

Het klimaat raakt ontregeld door overmatige uitstoot van kooldioxide en andere broeikasgassen. Daarom moeten we veel meer aan energiebesparing doen en een groter aandeel van onze energiebehoefte uit duurzame energiebronnen halen.