23 december 2016

Geen maatregelen met betrekking tot de kunstgrasvelden in Veldhoven

Begin december vroeg de PvdA aandacht voor mogelijke gezondheidsgevaren als gevolg van het spelen op kunstgrasvelden. Aanleiding was een Zembla-uitzending en aanvullend NOS-onderzoek naar de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen. Intussen concludeert het RIVM na onderzoek dat er geen gevaren voor de gezondheid zijn. Wel zou de norm voor kunstgrasvelden aanzienlijk lager liggen dan die voor andere speelattributen en consumentenproducten, zoals rubber tegels bij speeltoestellen. Het RIVM adviseert om dezelfde norm aan te houden.

In Veldhoven zijn vier kunstgras voetbalvelden met ingestrooid rubbergranulaat korrels. Nu het RIVM vaststelt dat er geen gevaren zijn voor de gezondheid, is er voor het college van b & w geen reden om deze te vervangen. Toch zijn diverse gemeenten en voetbalverenigingen niet gerustgesteld. Uiteenlopende onderzoeken leveren vaak wisselende resultaten en conclusies op. Dit maakt het niet altijd even duidelijk of er nu wel of geen risico’s zijn. In Geldrop worden bijvoorbeeld om die reden, nota bene op voorstel van de VVD, alle zes de kunstgrasvelden vervangen. De kosten hiervoor lopen op tot misschien wel anderhalf miljoen euro. Maar ook voetbalverenigingen als SV Valkenswaard en RKSV Nuenen weten nog niet of ze de jeugd weer op het kunstgrasveld laten spelen.

Het is typerend en opmerkelijk dat colleges zo wisselend met dit probleem omgaan. Veldhoven neemt kennelijk alleen het onderzoek van het RIVM serieus en lijkt daarmee het eventuele [elk] gevaar totaal te ontkennen. [weg te wuiven] Het onderzoek van het RIVM heeft lang niet alle onzekerheid weggenomen. Laten we hopen dat Veldhoven de juiste koers vaart en niet op korte termijn alsnog met vervangingskosten wordt geconfronteerd waar geen rekening mee is gehouden.