7 september 2016

Ratten… ratten… en nog meer ratten

De toenemende rattenoverlast, vooral in Zeelst, Veldhoven Dorp, Cobbeek, t’ Look en d’Ekker, verontrust PvdA-Veldhoven. Bewoners maken zich zorgen over hun gezondheid en voelen zich onvoldoende gehoord. Daarom vraagt de fractie de gemeente om uitleg.

Een aantal jaren geleden stopte Veldhoven met het twee keer per jaar preventief bestrijden van ongedierte. Dit gebeurt nu alleen nog in gebieden rondom water, zoals De Gender. Onlangs voorzag de gemeente bewoners herhaaldelijk van duidelijke informatie over het bestrijden van ratten. Dit gebeurde via de gemeentelijke website, Veldhovens Weekblad en persoonlijke brieven aan bewoners na frequente meldingen van rattenoverlast en een uitgebreid artikel in het ED.

De informatie komt erop neer dat particulieren verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van ratten op privé grond. Maar het is natuurlijk wel zo dat ratten deze wetgeving niet kennen en voor hun leefgebied geen onderscheid maken tussen particulier of openbaar terrein. Volgens een Veldhovense professionele ongediertebestrijder is bestrijding door particulieren dan ook onbegonnen werk en is uitsluitend collectief optreden afdoende. Zo bestrijden de gemeente Eindhoven en bewoners van de wijk Acht gezamenlijk het rattenprobleem. De vraag is of Veldhoven die werkwijze kent en of we hier dit voorbeeld kunnen volgen.

Naast de meldingen van bewoners op de website van de gemeente opende een aantal bewoners een openbare facebookpagina Rattenplaag Veldhoven Cobbeek en omstreken opgezet. Ook brachten zij het ministerie van volksgezondheid en de GGD op de hoogte.

Vragen

De fractie wil weten of de gemeente zicht heeft op de omvang van het rattenprobleem in Veldhoven en welke stappen zijn gezet na het bekend worden van de rattenoverlast. Is bijvoorbeeld advies gevraagd aan derden, zoals bestrijdingsdeskundigen en de GGD? Ook wordt gevraagd hoe de risico’s voor de gezondheid door de rattenplaag te beperken is of misschien wel uit te sluiten. Tenslotte is de fractie benieuwd hoe de gemeente oordeelt over het feit dat bewoners zich, ondanks grootschalige communicatie, niet gehoord voelen en wat daaraan veranderd kan worden?