Ruimte en Landschap

In ons dichtbevolkte land is open ruimte en een aantrekkelijk, rustig landschap een schaars goed aan het worden. Dit vraagt om keuzes. Natuur en landschap doen mee, maar hebben zelf geen stem.