Steunfractielid

Christina Goossen Ruhr

Christina Goossen Ruhr

Over Christina Goossen Ruhr

christinaruhr@icloud.com

Veldhoven is al meer dan 36 jaar mijn thuis. De liefde bracht me in deze gemeente. Met man en drie zonen woon ik als dankbaar stadskind in deze prachtige omgeving. Enthousiast, gedreven en overtuigd van de sociaaldemocratische beginselen, stelde ik me in 2014 beschikbaar als PvdA kandidaat-raadslid. Helaas haalden we maar twee zetels. Nu zet ik me als fractiespecialist zorg en financiën in voor mijn mede-Veldhovenaren.

In 2006 werd ik lid van de PvdA. Vanaf 2010 ben ik actief als bestuurslid in Veldhoven en lid van ons Ombudsteam. Als gepassioneerde PvdA-er bereid ik me graag gedegen en inhoudelijk goed onderbouwd voor. De PvdA Jan Schapercursus voor potentiële raadsleden heb ik met succes doorlopen.

Mijn ervaring, kennis en deskundigheid kan ik inzetten voor met name zorg, huisvestiging, welzijn, WMO en financiën. Als  integraal manager zorg, wonen & welzijn vertaalde ik 15 jaar lang “opgelegd” beleid in uitvoerbare, sociale en financieel verantwoorde kaders en doelstellingen. Leidend daarbij waren  maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheids-gevoel. Daarnaast bracht het werken als wijkverpleegkundige me dicht bij de individuele mens.  Deze contacten hebben mijn sociaaldemocratisch gedachtegoed versterkt. Ieder mens telt mee!

Er heerst, vaak niet terecht, onbegrip voor de landelijke sociale koers. Op gemeenteniveau wil ik laten zien dat de PvdA-Veldhoven wel degelijk sociaal en betrokken werkzaam is. Dit doe ik met transparantie en duidelijke uitleg over te nemen besluiten en vast te stellen beleid. Zo kweek je begrip en medewerking bij de burgers van Veldhoven.

Ook wil ik dat Veldhoven groen en duurzaam blijft met goede voorzieningen voor jong & oud. Kleinschalige winkelcentra zijn noodzakelijk om de sociale cohesie te versterken; zwembad, bibliotheek, theater & muziekschool zijn een must voor de ontwikkeling van een kind.

Een aantrekkelijk ondernemersklimaat aanbieden met voldoende ruimte voor ontplooiing, vind ik belangrijk. Laat ondernemers ondernemen en creëer hierdoor werkgelegenheid.

Tenslotte: ik kies voor het gelijkwaardig benaderen van sociaal zwakkeren/minima. We moeten gezamenlijk kansen en mogelijkheden ontdekken zodat iedereen meetelt en naar vermogen participeert in de samenleving.