Uit de praktijk van het Ombudsteam

Door Christina Goossen Ruhr op 15 december 2019

Al jaar en dag doet het PvdA-Ombudsteam in Veldhoven er alles aan om mensen te helpen, die een steuntje in de rug nodig hebben. Dat kan zijn omdat ze vastliepen in de wirwar van regels. Bij het energiebedrijf of de woningbouwcorporatie bijvoorbeeld. Of bij de belastingdienst niet te vergeten. Maar burgers kunnen zich ook onrechtvaardig behandeld voelen door een gemeentelijke instantie. De inzet van het team leidt niet altijd tot een ‘oplossing’. Soms is het probleem daar te complex voor of domweg onoplosbaar. Maar…. gelukkig lukt het ook om steuntjes in de rug te geven. Hieronder een voorbeeld uit de praktijk van het team. Anoniem vanzelfsprekend. We noemen haar Paula.

Zij zocht via de website contact met de PvdA Veldhoven. Een paar dagen nadat haar bericht binnen was, zochten we haar thuis op. Uitvoerig bespraken we met Paula de in de loop van de jaren alsmaar complexer wordende situatie besproken. Ziekte en armoede, maar ook kwesties met de verhuurder speelden daarbij een belangrijke rol. Mede door vraagstukken van persoonlijke aard ontstond zo een sociaal isolement. Paula durfde zich nergens te vertonen. Zelfs bezoeken aan de Voedselbank vermeed ze.

Toevallig waren in PvdA-kring wat zaken, zoals een laptop, ‘over’, waardoor een begin kon worden gemaakt met meer contact met buiten. Terwijl werd gewerkt aan het oplossen van andere praktische zaken, bleek vooral een luisterend oor van belang.  Dat bood het team op een veelheid van momenten.

Hulpvragers handvaten bieden, maar vooral maatwerk voor hun situatie… het is dankbaar werk! Zo nam Paula een voor haar reuze stap om opnieuw naar de voedselbank te gaan. Ook al omdat zij zich gehoord voelt, breekt zij met kleine stapjes uit haar isolement. We zijn er nog niet en blijven haar ondersteunen.

Niet alleen Paula trouwens. Kan u of iemand uit uw omgeving wel een helpende hand gebruiken, schakel ons dan in: ombudsteam@pvda-veldhoven.nl 

Christina Goossen Ruhr

Christina Goossen Ruhr

Veldhoven is al meer dan 36 jaar mijn thuis. De liefde bracht me in deze gemeente. Met man en drie zonen woon ik als dankbaar stadskind in deze prachtige omgeving. Enthousiast, gedreven en overtuigd van de sociaaldemocratische beginselen, stelde ik me in 2014 beschikbaar als PvdA kandidaat-raadslid. Helaas haalden we maar twee zetels. Nu zet

Meer over Christina Goossen Ruhr