Aandacht voor dementie!

Door Wim Meijberg op 1 februari 2020

‘Mensen met dementie zijn deel van onze samenleving. Zij horen erbij. We mogen ze niet stigmatiseren of isoleren.’ Dit oordeelde dementiespecialist Frans Hoogeveen tijdens het recente SWOVE-symposium. Centraal thema in theater De Schalm stond ‘een dementievriendelijk Veldhoven volgens de sociale benadering. In dit verslag klinkt de emotie door van velen, ook van ondergetekende.

Al zo’n vijftig jaar werkt SWOVE aan het welzijn van kwetsbare Veldhovenaren. met name ouderen, mensen met beperkingen en hun mantelzorgers. De stichting werkt nauw samen met andere instanties zoals ouderenorganisaties, zorgaanbieders en huisartsen. Professionals uit de zorg en welzijnssector, politie en ondernemers komen steeds vaker in aanraking met mensen met dementie. In Nederland zijn nu 280.000 mensen met dementie. De sprekers onderschrijven het belang van aandacht voor de medische gevolgen voor deze groep, maar zeker ook voor een sociale benadering. Iemand met dementie is meer dan de ziekte. Zijn of haar pijn is vooral sociale pijn. Dat concludeer je uit veelgehoorde verzuchtingen als: ‘Mensen gaan je anders behandelen’… ‘je hoort er niet meer bij’.

De uitkomst van het mini-symposium is dat het beeld over mensen met dementie bijstelling behoeft. Frans Hoogeveen: “De beelden over dementie in de maatschappij zijn inktzwart en eenzijdig. Maar met de juiste ondersteuning is voor heel veel mensen met dementie gedurende langere tijd een goed leven mogelijk.”

Wat kan het moeilijk en verdrietig zijn om te merken dat je gaat dementeren! Dit geldt ook voor de naasten. Dank je wel SWOVE en MMC. Veel geleerd! PvdA Veldhoven zal zijn uiterste best doen bij te dragen aan de sociale benadering van dementie binnen Veldhoven!

Wim Meijberg

Wim Meijberg

Wim (Jan Willem) Meijberg… ….. in 1959 geboren in Schoonhoven, de zilverstad. De uit Kampen stammende Meijberg’en’ waren visserlui op de Zuiderzee. Aan mijn moederskant vind je ondernemende Schoonhovenaren met schoenenzaken, drogisterij en kapsalons. Dat zijn dus twee werelden verbonden in mijn denken. Ik ben weduwnaar van  Corry (munne Ducktie) Duquesnoy, 20 jaar mijn liefdevolle

Meer over Wim Meijberg