Pessimisme staat de klimaatdoelstellingen in de weg

Door Wim Meijberg op 11 december 2018

‘Nieuws’ uit de klimaattop in Katowice beheerst de laatste dagen de media. En terecht. Er moet iets gebeuren! We zijn het verplicht aan de toekomst… aan onze behoeften en onze waarden. Dan verschijnt dit weekeinde in het ED uitspraken over nutteloze initiatieven op het gebied van windmolens, elektrische auto’s en zonnepanelen. Daar komen we geen steek verder mee. Integendeel. Het slaat de motivatie dood, die zo broodnodig is om eind december een klimaatakkoord te bereiken.

 

Directeur Maarten van Andel van het opleidingsinstituut Toegepaste Natuurwetenschappen van Fontys Hogescholen in Eindhoven vindt dus dat zonnepanelen, windenergie en elektrische auto’s ons niet dichter bij de klimaatdoelstellingen brengen. Allerlei berekeningen en statistische analyses laten volgens hem zien hoe zinloos het is om hierop in te zetten. Nee, de auto-industrie moet volgens hem met meer komen dan elektrische auto’s, wil een oplossing in zicht komen.

In de brede maatschappelijke discussie over dit belangrijke onderwerp komt zo maar één sector in beeld. En dat is jammer. Zo wordt het steeds sterker wordend besef de kop ingedrukt dat klimaatdoelstellingen realiseren een opgave is voor iedereen. Zo’n houding treft ook bedrijven, politici en instanties die zich juist inzetten om deze doelstellingen te realiseren. Het hele probleem zo kortzichtig en eendimensionaal benaderen, geeft blijk van een gebrek aan inlevingsvermogen, economisch perspectief en een gebrek aan politiek gevoel.

Het zal de regio er niet van weerhouden om wél alle belangen af te wegen en mee te nemen in de opgave. Niets doen is geen optie. Positief benaderen wel. Denk aan alle economische belangen, aan bedrijven, inclusief de auto-industrie, waar advisering, aanschaf en installatie van zonnepanelen, laadpalen en soortgelijke voorzieningen veel werk opleveren. Denk ook aan de velen die hierdoor werk vinden en niet werkloos thuis hoeven te zitten. Of aan de gunstige effecten op de leefbaarheid in de stad. De fijn stof neemt af… de lucht wordt er schoner. Zo plukt niet alleen het milieu maar ook de mens de voordelen.

Klimaatdoelstellingen verdienen vooral een integrale benadering. Dit levert voor velen veel meer op dan een eenzijdige benadering vanuit de statistiek. Het is een opgave die ons allemaal past. Pessimisme is bij deze opgave het laatste wat we kunnen gebruiken en staat het bereiken van afgewogen klimaatdoelstellingen in de weg.

 

Frans Hofmeester, Wim Meijberg,

Veldhovense PvdA-fractie

 

Wim Meijberg

Wim Meijberg

Wim (Jan Willem) Meijberg… ….. in 1959 geboren in Schoonhoven, de zilverstad. De uit Kampen stammende Meijberg’en’ waren visserlui op de Zuiderzee. Aan mijn moederskant vind je ondernemende Schoonhovenaren met schoenenzaken, drogisterij en kapsalons. Dat zijn dus twee werelden verbonden in mijn denken. Ik ben weduwnaar van  Corry (munne Ducktie) Duquesnoy, 20 jaar mijn liefdevolle

Meer over Wim Meijberg