Door Wim Meijberg op 30 mei 2015

De Seniorenraad praat met Zonderwijkers en ’t Lookers over de WMO

Een prachtig initiatief!  (Chapeau)

Rond de twintig bewoners van Zonderwijk en ’t Look kregen 27 juni in het wijkcentrum ’t Tweespan voorlichting over middelen die helpen bij langer zelfstandig wonen, thuis en in de wijk. De bijeenkomst in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).was een – prachtig – initiatief van de Seniorenraad. Medewerking verleenden het Loket Wonen, Werken en Zorg van de Gemeente, ouderenzorgorganisatie SWOVE en de wijkverpleegkundigen van ZuidZorg en de RSZK,.

Aansluitend aan de voorlichting stelden de bewoners veel vragen, zoals welke middelen er zijn, wat de eigen bijdrage en het eigen risico is.  Maar ook waar ze met vragen en de aanvraag voor hulpmiddelen naar toe kunnen. “Moeten wij met deze WMO bijeenkomsten doorgaan?” vroeg Mieke van Lisdonk mij na afloop van de ontmoeting. Ik kan niet anders dan volmondig ja zeggen. Hoewel het aantal bewoners in verhouding tot de wijk en overige deelnemers vanuit de politiek en andere belanghebbenden bijna net zoveel bezoekers hebben opgeleverd als de mensen om wie het werkelijk gaat. Het aantal belangstellende bewoners, zal wel de aandacht moeten blijven vragen voor de organisatie. De Seniorenraad komt in de komende weken ook andere wijken bezoeken. Ga er heen is mijn advies!

Meer informatie? Het gemeentelijk loket voor Wonen, Werken en Zorg. Bel voor een afspraak 14040. Ook op www.seniorenraadveldhoven.nl staat veel informatie.

Wim Meijberg

wim@pvda-veldhoven.nl

steunfractielid Samenlevingsvraagstukken PvdA-Veldhoven.

Wim Meijberg

Wim Meijberg

Wim (Jan Willem) Meijberg… ….. in 1959 geboren in Schoonhoven, de zilverstad. De uit Kampen stammende Meijberg’en’ waren visserlui op de Zuiderzee. Aan mijn moederskant vind je ondernemende Schoonhovenaren met schoenenzaken, drogisterij en kapsalons. Dat zijn dus twee werelden verbonden in mijn denken. Ik ben weduwnaar van  Corry (munne Ducktie) Duquesnoy, 20 jaar mijn liefdevolle

Meer over Wim Meijberg