25 november 2016

Visiedocument Veldhoven Beweegt

‘Deze nota las de PvdA met plezier. Wel noteren we enkele punten, ook al om de verwachtingen scherp te krijgen. Anders lopen we misschien alsnog tegen een teleurstelling aan.’ Woordvoerder Jeroen Rooijakkers toonde zich positief over de het visiedocument Veldhoven Beweegt. Dit werd behandeld in de oordeel vormende vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 22 november 2016.

‘Allereerst een vraag over de status van het document. We begrijpen dat het gaat om een visiedocument, met de nadruk op ambities. Maar van ambities wordt uiteraard verwacht dat ze worden waargemaakt. Tenminste… dat is toch zeker het streven. Maar ambities op zichzelf zeggen nog niet zo veel. Dat zagen we afgelopen week ook bij Fontys, die € 2,4 miljoen korting op de uitkering aan de broek kreeg, omdat de hogeschool de verwachtingen niet waarmaakte! Het gaat uiteindelijk vooral om de prestaties. Hoe kijkt het college tegen dit standpunt aan? Hoe interpreteert het dit document? Mogen we in de uitvoeringsnota’s concrete prestatie-indicatoren mogen verwachten? Ambities zijn mooi, maar als er geen werk van wordt gemaakt, blijft het een wassen neus.’
‘Dan nog kort iets over de twee pijlers uit het document:
1) Sportparticipatie:. Dit is voor de PvdA een prima uitgangspunt. We staan vooral achter de aandacht voor de mensen en gezinnen met een laag inkomen en mensen met een beperking. Toch vragen we alvast om ook de mogelijkheden van het Jeugdsportfonds bij de uitvoering te betrekken. De PvdA heeft hier al in 2007 aandacht voor gevraagd. (klik hier voor de artikel 42 brief) Als we dus echt werk willen maken van deze ambitie, neem dan ook zeker even contact op met het fonds. Overigens heeft het college toentertijd aangegeven hier positief tegenover te staan.
2) Sport- en beweegklimaat. Ook dit is een prima uitgangspunt. Maar uiteraard kunnen we het niet nalaten om dan opnieuw het belang van het zwembad te benadrukken. Als we deze ambitie echt recht willen doen, hoort daar gewoon een goed zwembad bij.’ Aanvullende informatie: https://www.jeugdsportfonds.nl/ ;

Klik hier voor de artikel 42 brief

Klik hier voor het antwoord van B&W