Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

Ondernemers dragen zorg voor innovatie en groei en creëren nieuwe banen. Het midden- en kleinbedrijf geeft in deze regio werk aan meer dan 50% van alle inwoners. De PvdA-Veldhoven kiest dan ook voluit voor het stimuleren van het MKB.