16 oktober 2016

Zorgen over inzamelen van kleding voor kinderen India

De kledinginzameling voor het goede doel houdt de Veldhovense gemoederen bezig. Ook de gemeenteraad, voor zover partijen zich dinsdag 11 oktober uitspraken, is kritisch over de plannen van het college. Die komen erop neer dat de inzamelaar, het Pastoor Vekemans Fonds, die positie dreigt kwijt te raken, zodat de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk blijft (huishoudens kregen dit belastingjaar een klein bedrag terug! Red). Het college redeneert ook dat goede doelen geen subsidie meer mogen krijgen. Het voornemen, beargumenteerd in een uitvoerig antwoord op een brief van de CDA-fractie, is voor de PvdA ronduit teleurstellend en roept vele vragen op (zie verder in dit artikel). Maar eerst, wat exact doet de stichting Pastoor Vekemans?

De stichting zet zich in voor de weeskinderen en analfabeten van de Adivasi in India. Zij horen veelal tot de economische en maatschappelijke onderlaag van de samenleving. Het fonds wil hun leefsituatie verbeteren via onderwijs, voeding en opvang. Naast onderwijsprogramma’s zorgen ook kleine projecten voor inkomen. Gelden komen binnen via giften, legaten en particulieren die een kind of project sponseren. Het inzamelen van kleding in de 30 zelfgemaakte containers levert jaarlijks circa 50.000 euro op.

Fractievoorzitter Jeroen Rooijackers stelde in de raadsvergadering onder meer de volgende vragen over toon en inhoud van de brief van het college.

  1. ‘Waarom een negatieve toonzetting richting het fonds, zoals in de opmerking ‘dan maar’ € 50.000 subsidie te vragen. Het verzoek en de teleurstelling van het Fonds zijn erg begrijpelijk. U brengt gewoon een hele stichting om zeep. Dan is dit een logische reactie.
  2. Hoe zit het met de brief van 2010 waarin het Pastoor Vekemans Fonds werd genoemd als ‘dé aangewezen inzameldienst’? Is dat nu ineens niet meer van toepassing?
  3. Dat ontwikkelingssamenwerking geen kerntaak is, betekent niet dat we overal maar rigoureus mee moeten stoppen. Waarom stoppen en niet gekozen voor een tussenweg?
  4. Veldhoven is nog steeds een millenniumgemeente. Wat heeft het wegvallen van het Pastoor Vekemans Fonds voor gevolgen voor deze status? Waaruit blijkt dat wij nog iets doen aan ontwikkelingssamenwerking en we het predicaat ‘millenniumgemeente’ mogen hanteren?
  5. De inzameling van papier doen ook verenigingen en stichtingen. Het lijkt erop als of verschillende regels gelden voor vrijwel identieke activiteiten. Of heeft dit te maken met het feit dat het Pastoor Vekemans Fonds ‘ontwikkelingssamenwerking’ verricht.
  6. In hoeverre maakt € 50.000 nu echt het verschil in het kostendekkend krijgen van de afvalinzameling? Is ook al een kosten-baten analyse gedaan wanneer de inzameling door Baetsen wordt uitgevoerd? Wij nemen aan dat Baetsen dit niet kosteloos doet. Dus wat is dan nog de opbrengst c.q. meerwaarde?

Ten slotte: waar is het menselijke gevoel gebleven bij dit college?’ Geen zwembad, geen ontwikkelingssamenwerking, verschraling van cultuur en subsidies op verenigingen. En dat allemaal om de OZB laag te houden?

Een sluitend antwoord op alle vragen had de wethouder niet. Haar formele conclusie: als de gemeenteraad wil dat het Vekemansfonds de kledingophaal blijft verzorgen, moet de raad zelf actie ondernemen. Pas de subsidieverordening aan of herzie uw wens om de afvalstoffenheffing naar nul te brengen.”
vekemans2