Zes PvdA-afdelingen in ZO-Brabant gaan fuseren

10 december 2016

Na de leden van PvdA, afdeling Veldhoven gingen ook die van de vijf andere PvdA-afdelingen in het stedelijk gebied rond Eindhoven akkoord met het voorbereiden van een fusie. Het gaat verder om de afdelingen in Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel en Waalre. Het streven is om de nieuwe afdeling in juni volgend jaar op te richten. In het dan te vormen nieuwe bestuur zullen in ieder geval vertegenwoordigers komen van ieder van de zes gemeenten.

Doel van de fusie is om vanuit één bestuur lokale, autonome werkgroepen te ondersteunen en te ontlasten van bestuurlijke rompslomp. Zo kunnen zij zich volledig concentreren op de lokale politiek en kwesties aan de orde stellen die er in hun eigen gemeente toe doen. De werkgroepen bepalen zelf het lokale verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.

Groot draagvlak
De voorzitters van de huidige afdelingen zijn blij dat het zover is. Zij zijn niet over één nacht ijs gegaan. In grote openheid zijn de huidige situatie en de toekomstplannen van de zes verenigingen met elkaar besproken. Ook waren er gesprekken met andere politieke partijen in de regio over hoe zij samenwerken over gemeentegrenzen heen De voorzitters concluderen dat een sterke lokale PvdA het beste is geholpen door bundeling van de (bestuurlijke) krachten. Een robuuste afdeling maakt het bovendien mogelijk via plaatselijke en themagerichte werkgroepen haar politieke werk te doen.

De voorzitters zien de samenwerking groeien bij het campagnevoeren, het senioren en jongerennetwerk, het ombudswerk en het delen van gemeenschappelijke standpunten.

In de diverse ledenvergaderingen is met grote instemming op het voorstel gereageerd. De algemene conclusie was dat de fusie de activiteiten in de zes gemeenten versterkt.