25 november 2010

Wordt Zilverbaan de Zilverautobaan?

‘Tja, de Zilver(auto)baan. Er is al veel over gezegd de afgelopen jaren. Eerst over het tracé. Moest hij nu om de dorpen langs of toch er dwars doorheen? Daar is uiteindelijk een goed besluit over genomen. Nu nog de uitvoering van het gekozen tracé. Daar maakt de PvdA zich zorgen over. Daarom hebben we het bestemmingsplan eens grondig doorgenomen.’ Namens de PvdA-fractie nam Jeroen Rooijakkers in de commissievergadering van 23 november de plannen door.

Allereerst de mogelijkheid om de weg te verbreden tot 2 x 2 rijbanen (pag. 45 van het bestemmingsplan). De PvdA heeft daar steeds meer moeite mee. Zeker nu er alsmaar nadrukkelijker wordt gesproken over de aansluiting op de A67 en de komst van de N69. Wij krijgen steeds meer signalen dat de Zilverbaan daardoor als sluiproute zal worden gebruikt. Een eventuele verbreding van de Zilverbaan zal dit natuurlijk alleen maar in de hand werken.

Onze vraag is daarom in hoeverre rekening wordt gehouden met ontwikkelingen rondom de N69 en A67 en hoe het college kan voorkomen dat de Zilverbaan geen sluiproute wordt. Welke garantie hebben we dat de Zilverbaan niet alsnog op korte termijn 2 x 2 rijbanen krijgt (en we het niet beter direct de Zilverautobaan kunnen noemen)?

Een tweede punt van aandacht is de EHS (ecologisch hoofd structuur) en hoe dit procesmatig aan de orde komt. Het bestemmingsplan vermeldt dat bos- en natuurgebied met een factor 1 plus 2/3 gecompenseerd zal worden (pagina 72 van het bestemmingsplan). Maar zekerheid hebben we niet. Want er zijn nog verschillende processen die dit kunnen tegenhouden.

Allereerst is er namelijk nog geen uitspraak over het verzoek van ‘herbegrenzing’. Daarmee hangt de vraag samen wat het betekent voor de ontwikkeling van de Zilverbaan, maar met name ook de EHS, als de provincie dit verzoek afwijst. Gaat dan de Zilverbaan niet door? Of zou het zelfs kunnen betekenen dat de provincie van mening is dat we teveel EHS compenseren?

Een ander punt van onzekerheid over de compensatie van de EHS is het landschapsplan Zilverackers. Daarin zal namelijk worden beschreven hoe de EHS en de compensatie hiervan zal worden gewaarborgd in geheel Zilverackers.

Maar dit plan heeft in ieder geval de PvdA nog niet gezien en uit het bestemmingsplan leiden we af dat b&w dit eind dit jaar zal vaststellen. Dus voor hetzelfde geld worden we nu met een kluitje in het riet gestuurd. We kunnen nu namelijk wel besluiten tot compensatie, maar wellicht blijkt over 3 weken dat het niet realiseerbaar is in dit plangebied. Maar dan hebben we al besloten over het bestemmingsplan. En probeer dan nog maar eens uit te komen!

Kortom, we hopen niet dat de raad als een paard achter de wagen wordt gespannen.