20 september 2013

Wie betaalt schade aan fietspaden?

Op de gemeentelijke website liet het college eind augustus weten dat diverse stukken asfalt in Veldhoven aan reparatie toe zijn. Dit zou eind september gebeurd zijn. De PvdA is daar blij mee, want een weg met kuilen en gaten levert gevaren op. Maar… het college vergeet de vele fietspaden.

 

Glasvezelexploitanten, aannemers, water- en elektriciteitsbedrijven en anderen hebben de afgelopen jaren heel wat afgegraven. Fietspaden kwamen daarbij meermalen tijdelijk open komen te liggen. Het herstel was zelden van dezelfde kwaliteit als voor de opbreking. Dit kwam door het betreffende stuk fietspad niet opnieuw te asfalteren, maar er klinkers in terug te leggen. Dit doet zich voor in heel Veldhoven. Maar als voorbeeld noemen we de weg tussen Oerle en Zandoerle (Zandoerleseweg): daar zijn maar liefst 11 opbrekingen geweest.

De PvdA-Veldhoven wil daarom van het college weten:

  1. In hoeverre is een glasvezelexploitant, waterbedrijf of elektriciteitsbedrijf verplicht om het wegdek in de originele staat terug te brengen?
  2. Wie houdt hierop toezicht en hoe intensief vindt deze controle plaats?
  3. Wie is aansprakelijk voor de geleden schade; is die te verhalen op de veroorzaker en hoe gaat de gemeente Veldhoven daar in de praktijk mee om?