18 februari 2013

Wat zijn we al kwijt aan de planontwikkeling City centrum?

Al jaren is sprake van opwaardering van de hoofdentrees aan de noord- en zuidzijde van het Citycentrum. Maar het plan van destijds is niet verder gekomen dan de bureaula. Later is gesproken over verbetering van het Citycentrum in verschillende fases. Ook dat idee heeft enkel het kopieerapparaat gehaald. Nog niet zo lang geleden werd voor-gesteld om de Citypassage uit te breiden richting het Burgemeester van Elsenpark in combinatie met een opwaar-dering van de noordentree via twee woonflats. Maar na het terugtrekken van investeerder Corio is ook dat plan van tafel. Inmiddels zijn we tien jaar verder en nog geen steek opgeschoten.

De ontwikkeling van al deze plannen was bepaald niet gratis. Integendeel, voor een deel ervan zijn dure bureaus ingeschakeld en deskundigen ingehuurd. En ook tijdens de bijeenkomst van 8 januari 2013 werd duidelijk dat op-nieuw fors geld wordt uitgetrokken voor verdere planontwikkeling. Alleen al voor het zogenaamde CentrumOnt-wikkelingsProgramma is maar liefst € 150.000 begroot.

De PvdA-fractie wil inmiddels weleens weten wat deze planontwikkeling / planvorming in totaal heeft gekost en welke andere dan de bovengenoemde kosten ons nog te wachten staat. Want dit lijkt zo langzamerhand de spuiga-ten uit te lopen. De PvdA-Veldhoven heeft daarom de volgende vragen:

1) Wat heeft de planontwikkeling van het centrum van Veldhoven, die al tien jaar gaande is, inmiddels in to-taal gekost (dat is inclusief de kosten voor inhuur van deskundigen)?

2) In hoeverre verwacht u dat de kosten voor verdere planontwikkeling beperkt blijven tot het genoemde be-drag van € 150.000 en kunt u ons garanderen dat dit een taakstellend budget is?