6 april 2013

Wat was, is en blijft de moeite waard?

PvdA Van Waarde debat in de Effenaar

Wat was, is en blijft  de moeite waard? 

vanwaardeHet wetenschappelijk bureau van de PvdA lanceerde onlangs het Van Waarde-manifest met de kernwaarden van de sociaaldemocratie voor de 21eeeuw. Onder meer in Eindhoven werd het rapport besproken. Dit gebeurde op een koude en natte maandagavond, maar warm en met een goed PvdA-gevoel was de terugweg. Opnieuw werden de beginselen van de partij duidelijk en dat daarin vooral sociale thema’s de prioriteit hebben.

De zoektocht naar de waarden van mensen begon bij interviews. Daarin duiken steeds dezelfde zorgen op. Mensen hebben het gevoel geen greep te hebben op hun leven, niet te leven, maar te worden geleefd. Zij vinden dat de samenleving wegdrijft van hun waarden en overtuigingen. Sommigen proberen zich terug te trekken in hun privésfeer en hopen die naar eigen waarden en inzichten te kunnen inrichten. Om dan vast te stellen dat dit niet of maar heel beperkt lukt. Samenleving, politiek, beleid, werk en economie bepalen namelijk te zeer wat in het privéleven mogelijk is.

De interviews schetsen de vier klassieke sociaaldemocratische waarden. Als totaalvisie bieden ze het individu een behoorlijk levensniveau en sociale veiligheid. Ze geven zeggenschap en greep op het leven, maar ook vrijheid in alle betekenissen van het woord. Zo maak de eerste waarde: het goede leven, het mogelijk je te  ontplooien in waarde twee: goed werk Met werken krijg je de kans tot verheffing, tot het beste van jezelf maken (waarde drie). Je kunt ermee op zoek gaan naar bindingen of solidariteit die het leven leefbaar en aangenaam maken, waarde vier.

De vier waarden en doelen bieden ook zicht op de samenleving waarin we willen leven. Zo’n samenleving heeft economische stabiliteit, waarin de onderneming of de werkplek een gemeenschap is en waarin mensen zich in het werk met anderen verbonden, gezien en gerespecteerd weten. Die maatschappij manifesteert zich ook als een sterke verzorgingsstaat. Zij geeft mensen de kans het beste van hun leven te maken, maar blijft ook zijn verantwoordelijkheid nemen – en zich daartoe vernieuwd -om mensen waar nodig te beschermen tegen oude en nieuwe risico’s.

Verder vermijdt zo’n samenleving grote ongelijkheden en sociale, economische en culturele kloven, die mensen scheiden of op zichzelf terugwerpen. Zij brengt daarentegen mensen samen rond gedeelde waarden en mobiliseert mensen om samen aan hun toekomst te bouwen. Tenslotte koestert zij de ambitie om iedereen de kans bieden om zijn of haar leven te verrijken.

De komende maanden zal ik met u lezer ingaan op wat voor de PvdA Van Waarde is en betekenis geeft voor mens en koers. Ik laat weer snel van mij horen!

Wim Meijberg