1 juni 2014

Wat is het coalitieakkoord waard?

Impressie raadsvergadering 28 mei 2018 – Frans Hofmeester

De oppositie pakte in de raadsvergadering van 28 mei complimenteus de bespreking van het coalitieakkoord op. Maar na de dank richting coalitie voor de geleverde inspanningen betrokken beide ‘kampen’ de stellingen van voor en tegen. Lange tijd leverde dit een wat grimmige sfeer op. De weinige handreikingen waarmee coalitie­woordvoerders oppositionele opmerkingen beantwoordden, maakte het er niet beter op. Uiteindelijk drong door dat stroop meer oplevert dan azijn. Zo werd de weg waarop oppositie en coalitie vier jaar met elkaar moeten optrekken, weer wat beter begaanbaar.

De oplossing voor deze omslag was even eenvoudig als doeltreffend. Aanvankelijk werd de raad gevraagd in te stemmen met het coalitieakkoord. Maar je schikken in iets waaraan je weinig tot niets heb bijgedragen, was voor de oppositiepartijen een brug te ver. Uiteindelijk werd daarom besloten het akkoord voor kennisgeving aan te nemen. Dat lijkt een klein verschil, maar… politici hebben daar een heel andere uitleg over.

Wat zat de oppositie dwars in het coalitieakkoord (te vinden op de gemeentesite)?

  • Veldhoven lijkt te veel alleen te willen doen (CDA);
  • er komen 16 onderzoeken; ga liever meteen aan de slag (alle oppositiepartijen);
  • waar is het aanvalsplan om de financiële problematiek te tackelen? (PvdA/Kootkar);
  • plannen voor wonen en duurzaamheid worden doorgeschoven (PvdA);
  • gebruik regionale kennis, bij de transities bijvoorbeeld; het lijkt nu wel of we met de rug naar de regio gaan staan! (PvdA);
  • hoe zit het nou werkelijk met die 1 miljoen bezuiniging op de instellingen? (PvdA);

Terugkijkend, blijven nog wel een paar ‘zaken’ in de lucht hangen. Bijvoorbeeld: wat is het nut om in een bespreking van een lokaal coalitieakkoord alsmaar de winst bij de Europese verkiezingen uit te dragen?

Of: wat bezielt een raadslid om een collega een verbale stoot onder de gordel toe te dienen? De uitspraak ‘wat komt u hier de komende vier jaar nog doen?’ werd dan ook wijselijk genegeerd. Overigens had de raadsvoorzitter bij deze genante vertoning best een waarschuwing kunnen uitdelen. Hij deed dit eerder – en terecht -namelijk ook toen een adviseur een raadslid iets toefluisterde. Raadsleden zitten er immers, zoals dat heet, ‘zonder ruggespraak’.

Eerder in de vergadering gaf PvdA-raadslid Marianne Klaassen aan dat haar fractie akkoord is met het een openstelling van de zogenaamde ‘voetbalkooi’ tot acht uur in de avond. Ook vroeg zij of en wat de gemeente financieel bijdraagt aan de servicebioscoop, die in de planning staat. “Niets”, liet wethouder Raymaekers weten.”Dit is een particulier initiatief”.

Frans Hofmeester

PS Iemand vroeg me wat ‘trekking van het stemmingsnummer’ te betekenen heeft. Met deze handeling aan het begin van de vergadering bepaalt de voorzitter wie als eerste zijn of haar stem moet uitbrengen als besloten wordt tot een mondelinge (hoofdelijke) stemming.