20 september 2011

Vreemd en raar – burgers de bus uit

VVD Veldhoven heeft onlangs een artikel 42 brief naar het college gestuurd. Met een dergelijke brief kunnen raadsleden via de officiële weg vragen stellen aan het college.

Deze brief (van raadslid Mieke Prinsen) ging over de mogelijkheden om de busbaan open te stellen voor autoverkeer. Haar redenering: automobilisten moeten nu wel heel lang in de file staan door de bouw van de Hovenring (rotonde Heerbaan). Vreemd en raar, vindt de PvdA de redenering om de file te verplaatsen naar de busbaan! Jarenlang hebben we gestreden om Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) van de grond te krijgen. Daarmee wilden we zo snel mogelijke verbindingen in de regio, niet of zo min mogelijk gehinderd door overig verkeer. Op die manier zou het voor automobilisten ‘rendabel’ zijn om hun vervoermiddel te laten staan en te kiezen voor openbaar vervoer (OV).

Door auto’s op de busbaan te laten rijden, zorgen we er natuurlijk voor dat het OV géén aantrekkelijk alternatief voor de file is. Wil de VVD mensen de bus uit jagen? De PvdA pleit voor meer werkzaamheden om de doorstroming te verbeteren en het OV een goede plek te geven in ons straatbeeld. Ook wij zijn namelijk voor doorstroming, dat ontlast het milieu. En staat er een file? Laat de automobilist in de file nog eens goed om zich heen kijken: de bus of de fiets is een prima alternatief voor de drukte rondom de Hovenring!

Rein Kieviet

20-9-2011