29 januari 2017

Voorzitter gezocht! Met idealen, tijd en enthousiasme om de nieuwe Afdeling PvdA Regio Eindhoven te besturen?

Vanaf juni is er één PvdA-afdeling in de regio Eindhoven. Die neemt de organisatorische en bestuurlijke acties over van de afdelingen Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Dit maakt het makkelijker om lokaal alle aandacht te geven aan het politieke handwerk.

Het op poten zetten van deze samenbundeling is een flinke klus. Daarom zijn we op zoek naar een negenkoppig bestuursteam (6 algemene bestuursleden, een secretaris, een penningmeester en een voorzitter).

De nieuwe afdeling in oprichting zoekt vrouwen en mannen met een sociaaldemocratisch hart & kennis en kunde.

PvdA-leden uit Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre zijn van harte uitgenodigd om zich voor dit nieuwe bestuur te melden. 

We ontmoeten graag kandidaten, die enthousiasme, tijd en meer willen vrij maken. Laat van je horen!

Profiel voorzitter
Een voorzitter inspireert en enthousiasmeert! Hij/zij heeft een maatschappelijk netwerk en bestuurservaring, liefst binnen het vrijwilligerswerk. Verder kan de nieuwe voorzitter overtuigend communiceren en gaat delegeren hem/haar gemakkelijk af.

Samen met de secretaris regelt hij/zij de bestuursactiviteiten, met oog voor prioriteiten; bewaakt de (voortgang van de) bestuurstaken en leidt de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. Ook waarborgt hij/zij de afstemming tussen de zes gemeentelijke werkgroepen.

Als boegbeeld van de nieuwe afdeling bouwt de voorzitter aan externe contacten en vertaalt landelijk PvdA-beleid naar toepassingen op afdelingsniveau, zodat leden en niet-leden zich hiermee lokaal kunnen identificeren.

Houd voor deze functie rekening met een tijdsbesteding van rond 10 uur per week, in verkiezingstijd meer.

Procedure
Voor vragen kun je je richten tot Janpeter Hazelaar (huidige voorzitter van de PvdA-afdeling Waalre). Hij opereert namens de huidige zes afdelingsvoorzitters en kent de achtergronden van de regionale samenwerking en geeft graag aanvulling op onderstaande profielen.  Janpeter kun je bereiken via waalre@pvda.nl en 0653738995.

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 15 april 2017! Reactie graag richten aan waalre@pvda.nl

Alle kandidaten voor de functie voorzitter worden, na 15 april, uitgenodigd voor een gesprek met een ‘toetscommissie’. Deze commissie bestaat uit de zes beoogde algemeen bestuursleden van het nieuwe bestuur van de PvdA regio Eindhoven. Deze zes algemeen bestuursleden worden door de afzonderlijke afdelingen voor 15 april voorgedragen (en formeel benoemd tijdens de oprichtingsvergadering) en doen een marginale geschiktheidstoets. Tijdens de oprichtingsvergadering van de nieuwe afdeling (16 juni 2017) worden alle kandidaatvoorzitters in de gelegenheid gesteld om een pitch te houden.

De aanwezigen leden bepalen wie de nieuwe voorzitter wordt!