7 juni 2011

Voorjaarsnota 2012: gejojo met cijfers

De PvdA weet niet meer waar ze aan toe is met de financiële huishouding van onze gemeente. Elk jaar, nee, elk financieel document dat aan bod komt, bevat nieuwe cijfers. Het ene moment is er een negatieve algemene reserve positie en het volgende moment staan we 10 miljoen in de plus. We duikelen van een begrotingsoverschot naar een tekort.

Om dit concreet te maken, wat voorbeelden. Allereerst de voorgestelde bezuinigingen op het WBP (Welzijns Budget Plan). De totale bezuiniging conform het beslisdocument zou 720.000 bedragen, maar nu wordt toch weer voorgesteld om deze bezuiniging op te schroeven naar 1,7 miljoen.

Een ander voorbeeld… de reserves. Precies een jaar geleden telde de post ‘benoemde risico’s’ nog een totaal van 24,4 miljoen. Nu is dat nog maar 11,7 miljoen. Oftewel, een verschil van ruim 13 miljoen in een jaar tijd. Datzelfde geldt voor de algemene vrije reserve. Een jaar geleden telde de algemene vrije reserve in het jaar 2013 nog maar 2,6 miljoen. Nu, precies een jaar later, is dat ruim 10 miljoen.

En natuurlijk, het zal allemaal wel te verklaren en uit te leggen zijn. Maar hoe kunt u nu nog van ons verwachten dat we nu besluiten nemen over thema’s en onderwerpen, gebaseerd op een bepaalde meerjaren-voorspelling, als diezelfde cijfers morgen alweer anders zijn? De PvdA wil wel graag gefundeerde besluiten nemen. We willen wel ongeloofwaardig blijven!

Tot slot dan de meerjarenbegroting zelf. Natuurlijk, ook hiervoor geldt dat we verschillende besluiten hebben genomen waardoor deze aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van een jaar geleden. Maar ook hiervoor geldt dat de PvdA nog niet overtuigd is. Want waarom al ver vooruit lopen op een eventuele bezuiniging van 10% op de gemeente-uitkering, als dat nog lang niet zeker is. En ja, ook de PvdA is van mening dat voorkomen beter is dan genezen. Maar jezelf al genezen omdat je een ziekte verwacht, is wel erg overdreven

Of, waarom een overschot op de begroting van 4,3 miljoen nastreven als dat mogelijk niet nodig is. En wat gaan we doen als een geringere bezuiniging, van bijvoorbeeld 3 miljoen, ook afdoende was geweest? Gaan we het Welzijn sBudget Plan dan wéér herzien?

Eén ding zou dan wel duidelijk zijn: we zijn in ieder geval consequent in het ‘gejojo’ met cijfers.

Jeroen Rooijakkers, PvdA-raadslid