5 januari 2017

Voedselbank kan meer mensen helpen

Sinds 1 januari kunnen meer mensen een voedselpakket krijgen bij de VOEDSELBANK. Zo kunnen alleenstaanden met 200 euro of minder leefgeld per maand een beroep doen op de Voedselbank. Dat was voor de jaarwisseling 180 euro. Ook voor andere groepen gaat de grens omhoog (zie onder).

Onder leefgeld verstaat de Vereniging van Voedselbanken het bedrag dat je van je inkomen overhoudt na aftrek van vaste kosten zoals huur, energie en water. De verruiming van de eisen is mogelijk doordat de Voedselbank sinds vorig jaar structureel meer voedsel ontvangt van supermarktketens en andere bedrijven die voedsel overhouden.

De nieuwe normbedragen

Aantal personen – maximum totaal aan leefgeld
1 persoon                              –  200 euro (was 180)
2 volwassenen                       –  280 euro (was 250)
1 volwassene en 1 kind          –  280 euro (was 250)
1 volwassene en 2 kinderen    – 360 euro (was 320)
2 volwassenen en 2 kinderen  – 440 euro (was 390)
1 volwassene en 3 kinderen    – 440 euro (was 390)

Bron: NOS/Vereniging van Voedselbanken