18 april 2013

Voedselbank heeft een nieuw onderkomen

De PvdA-Veldhoven feliciteert de voedselbank met een nieuw onderkomen in de Prins

Willem-Alexanderschool aan de Handwijzer.

handwijzer