17 februari 2012

Visie PvdA-Veldhoven op…burgerparticipatie

Dit is een onderwerp waar de PvdA-Veldhoven met woord en daad voor gaat. In de praktijk betekent dit: wijken bezoeken en de mening van bewoners vragen over onder meer woonbeleving, woonbeleving, koopzondagen, ouderenbeleid, hangjongeren en bereikbaarheid van faciliteiten.

Om de paar jaar vraagt de gemeente een geselecteerde groep Veldhovenaren de bewonersenquête in te vullen. De uitkomsten daarvan zijn van belang voor maatregelen die de woonomgeving ten goede komen. We kunnen degene zo’n uitnodiging heeft gehad, dan ook allee maar aanbevelen de enquête in te vullen.

Maar behalve zo’n inventarisatie is het ook belangrijk in te spelen op actuele situaties. Die proberen we onder meer te achterhalen door elk keer zoveel mogelijk de wijken te bezoeken. Met de inbreng van vakmensen zoals politie, verpleegkundigen en jongerenwerkers willen we hierover rapporten opstellen en ons beleid sturen, bijvoorbeeld met een protocol voor maatschappelijk gevoelige voorzieningen.

Maar we willen ook bewoners betrekken bij besluiten over hun woonomgeving. Want burgerparticipatie is voor ons geen onderwerp dat je alleen maar uit de la haalt, als het gemeentebestuur het goed uitkomt.

Burgers betrekken doen we niet omdat het moet maar omdat we het willen. Geen middel dus, maar een doel.

Bij veel gemeenten draait het om de 3O’s: overheid, ondernemers en onderwijs. Wat de PvdA betreft worden het 4 O’s door omwonenden aan dit rijtje toe te voegen.

Jack van Limpt