14 januari 2014

Vierkiezingsprogramma 2014-2018 | Technisch onderwijs

Het technisch onderwijs is voor Nederland van belang, maar heeft in Veldhoven en omgeving een specifieke rol. In deze regio (Brainport) draait het voor een groot deel om hoogwaardige techniek die, ook in de toeleverende bedrijven, veel werkgelegenheid oplevert. Daarom is technisch onderwijs vanaf de basis voor ons erg belangrijk. Zo ontstaat al spelenderwijs inzicht in techniek als basis voor aandacht en passie voor techniek.

Samen met burgers en partners wil de PvdA-Veldhoven:

  • De betrokkenheid van onderwijs bij de realisatie van (infrastructurele en bouwkundige) projecten in Veldhoven.
  • Een duidelijke koppeling faciliteren tussen onderwijs en bedrijfsleven, denk daarbij aan de mogelijkheid voor het opzetten of faciliteren van bedrijfsscholen.
  • Minimaal 5% stageplekken in gemeentelijke aanbestedingen.

Samengevat:

Deze punten koppelen – eindelijk – onze regionale trots, de High Tech regio, aan het onderwijs. Een al jaren ontbrekende koppeling waar veel winst te behalen valt.

[ubergrid id=2349]