2 maart 2015

Verkiezingsprogramma PvdA Brabant 2015-2019

Niet alleen oog voor welvaart, maar ook voor welzijn

De PvdA Brabant wil meer banen, minder overlast van de intensieve veehouderij en meer investeringen in het welzijn van de Brabanders. Dit zijn de belangrijke punten van het Verkiezingsprogramma PvdA Brabant 2015-2019.

Banen kun je creëren door geld beschikbaar te stellen om campussen te ontwikkelen, zoals de Automotive Campus in Helmond, de Brainport Innovation Campus in Eindhoven en omstreken en de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Campussen zorgen voor banen, maar ook voor innovatie. Precies wat Brabant nodig heeft.

De intensieve veehouderij geeft nog altijd teveel overlast en risico’s voor de volksgezondheid. Om nieuwe ziekte-uitbraken in de veehouderij, zoals Q-koorts, te voorkomen, moet de veestapel in overbelaste gebieden nu echt worden teruggedrongen. De provincie staart zich blind op meer welvaart. Natuurlijk is welvaart belangrijk, maar het welzijn van de Brabanders moet voorop staan. Investeren in welzijn betekent investeren in een goede overdracht van de jeugdzorg van de provincie naar gemeenten, behoud van natuurgebieden en een goed openbaar vervoer.

De huidige asfaltcoalitie van VVD, CDA en SP wilde vooral meer snelwegen. Ook als de leefomgeving van mensen daarmee ernstig werd aangetast en hele natuurgebieden daarvoor moesten verdwijnen, zoals bij de Ruit om Eindhoven. De PvdA wil de mobiliteitsproblematiek in Brabant aanpakken door het openbaar vervoer te bevorderen en het fietsen te stimuleren. Maar we zorgen er ook voor dat er minder files ontstaan door knooppunten eindelijk eens goed onder handen te nemen. Verder zal de PvdA er alles aan doen om de dreigende verdwijning van busritten te voorkomen.

Om toekomstige generaties niet met problemen op te zadelen, zeggen we nee tegen boringen naar schaliegas. Dat is slecht voor milieu en woongenot. Het verduurzamen van onze economie is erg belangrijk en relatief makkelijk te verwezenlijken. Bijvoorbeeld door zonnepanelen en woningisolatie te subsidiëren. Zo krijgen Brabanders de laagste energierekening van Nederland!

Oog hebben voor toekomstige generaties uit zich ook in het bevorderen van bibliotheken op scholen en het tegengaan van laaggeletterdheid onder Brabanders. Goed kunnen lezen en schrijven draagt bij aan het vinden en behouden van een baan. Cultuur en sport versterken het Brabantse gevoel. Elke Brabander moet dan ook lid kunnen zijn van een cultuur- en/of sportvereniging.

Zo tonen we hoe de PvdA hart heeft voor Brabant!