28 oktober 2014

Veldhoven: stad van de arbeid

Vorig jaar waren er in de gemeente Veldhoven zo’n 31.000 (30.990) arbeidsplaatsen verdeeld over bijna 3.5K (3.430) werkgevers Een toename van ruim 3,5 (3,58) % tov het jaar er voor. Dit tegen alle geldende stromingen, trends en tendensen in. Dit op 21.000 inwoners van Veldhoven die werk kunnen verrichten. Bijna 10.000 arbeidsplaatsen meer dan arbeidskrachten in Veldhoven zelf. 25% van het Bruto Nationaal Product wordt in Noord Brabant verdient.

Veldhoven als de STAD VAN DE ARBEID. Meer banen dan inwoners die invulling kunnen geven aan die banen. Daarmee kiezen we ook voor profilering van Veldhoven. Niet het kleine broertje van Eindhoven dat ook hip en happening is op het gebied van design en high tech. Een gedreven speler waar het gebeurt. Van MADE IN CHINA naar MADE IN VELDHOVEN in de nieuwe economie. Veldhoven als STAD VAN DE ARBEID, dat is wat ons betreft een erg belangrijk perspectief. Een stad met een boeiend centrum en waardevolle wijkcentra. Daar wil je wonen en werken!

Als we met z’n allen gaan geloven in DE STAD VAN DE ARBEID, zetten we Veldhoven écht op de kaart.

En hoe staan we nu op de kaart? Als kleine broer van Eindhoven, als een vleugje Kempen of als het durp aan de Gender? Veldhoven kan en moet die positie claimen in de regio. In Veldhoven gebeurt het. Op www.stadvandearbeid.nl vind u onze visie die wij graag verder uitbouwen!

Een stad waar een goed voorzieningenniveau, cultuur en groen hand in hand gaan met efficiency en degelijke keuzes. Willen we dit bereiken dan zullen we de komende jaren op het gebied van stenen genoegen moeten nemen met ‘goed genoeg’, niet met toonaangevend, beeldbepalend en ambitieus.

We zullen moeten investeren in kleinschalige initiatieven en maatschappelijke dynamiek en in arbeid en werkgelegenheid. De derde grootste gemeente in de regio, maar de beste gemeente als het gaat om arbeid en werkgelegenheid.

“In geouwehoer kun je niet wonen”, is een van de gevleugelde uitspraken van Jan Schaeffer, maar een van zijn uitspraken de PvdA-Veldhoven ook aanspreekt is: “is dit beleid of is hier over nagedacht.”. Daarom kiezen we ervoor om voor het toekomstig beleid in 2015 het volgende meegeven:

In het nieuwe beleid vinden we dat we naast jeugd grootschalig moeten inzetten op arbeid van inwoners van 45 jaar en ouder. Actief en besluitvaardig aan tafel met werkgevers. Een-op-een maatwerkafspraken maken. Direct en kordaat.

Zij hebben namelijk de kennis en ervaring om stappen te zetten, maar uit onderzoek, ervaringen en gesprekken blijkt dat met name deze doelgroep moeilijk aan de bak komt. Toch lukt het verschillende gemeentes, bijvoorbeeld Den Bosch, om door goede keuzes en ‘gewoon doen’ deze doelgroep weer mee te laten doen. Door een goede focus en duidelijke keuzes lukt het om bijvoorbeeld in het kader van sociaal rendement bij aanbestedingen en eigen werkgelegenheidsprojecten dit mogelijk te maken.

In Veldhoven moeten we ook flexibel inzetten op arbeidsparticipatie en bijvoorbeeld garantiebanen en participatiebanen. Ook de andere doelgroepen Wajongers en inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verdienen onze warme aandacht. Ook de UWV-campagne ‘Actief voor 55+’ en de Meesterbeurs moeten we wat ons betreft ondersteunen.
Veel onderzoek
Wat ons betreft worden er te veel onderzoeken aangekondigd om aan de slag te gaan met DE STAD VAN DE ARBEID. Er worden veel zaken uitgezet, maar al weer niet af gemaakt. Een groot deel van onze fundamentele keuzes hebben we uitgewerkt in het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid en in Durf en Daadkracht.

Maatregelen moeten we nemen. Een herziening van het zwembad, maken we eerst Zonderwijk af alvorens te starten met ’t Look. Bij de begroting van 2013 (!) hebben we al een keuze gemaakt. De Veldhovense voorzieningenstructuur vindt de PvdA belangrijker dan investeringen in bijvoorbeeld LED en gescheiden hemelwaterafvoer in ’t Look. Voor de PvdA een bijzondere keuze. Ook wij zijn voor groen en duurzaamheid. Maar kiezen bewust en bovenal voor sociale ontwikkelingen in wijk- en buurt. Voor ons hebben de transities en participatie een hoger prioriteitsniveau. Goedkoper kan dus ook. Het uitstellen van ’t Look met een jaar levert bijvoorbeeld een rentevoordeel van 72.000,- op. Het niet doorvoeren van LED-verlichting en de gescheiden hemelwaterafvoer levert ruwweg 2 miljoen op. Investeringen waarvoor minder geleend hoeft te worden. Een verbetering van de schuldenlast.

Groen
In deze begroting wordt bezuinigd op groenonderhoud. Dat we moeten bezuinigen weten we. Van het college willen we met name weten wat dit zal betekenen in het beeld van Veldhoven. In een van onze waardevolle wijkwinkelcentra of elders in Veldhoven horen we iedereen regelmatig mopperen over ‘hoe het erbij staat’. Het groen in Veldhoven mag niet verslechteren.

Nog een gevleugende PvdA uitspraak: “het is de uitvoering die telt”.

De uitvoering van ons groenonderhoud. Met behoud van de biodiversiteit, zorgen voor kwaliteit en een nette gemeente. Bij voorkeur onderhouden door ons eigen werkvoorzieningsschap ERGON. Net als de realisatie van de fietspadenstructuur. In ons openbaar gebied (ver)rommelt het aan alle kanten. Neem nu het fietspad op de Kempenbaan. Maar ook een scherpe controle op de uitvoering van de drie transities.

Daarom pleiten wij in deze begroting wederom ervoor om dingen nu toch gewoon eens te laten gebeuren. Laat het initiatief over aan diegenen waar het hoort. Er zijn volop initiatieven, zoals het Rotterdamse Buurt Bestuurt, die leiden tot dynamiek in de wijk en de buurt. Tot een plek waar initiatief niet wordt opgepakt door de gemeente, maar door de bewoners zelf. Daarbij is het bijvoorbeeld nodig om groen terug te geven aan de wijk. Bij de vorige begrotingsbehandeling nog een belangrijk idee. Het is de buurt die bestuurt. Daar bestaan de ideeën, ligt het initiatief voor het oprapen.

Veldhoven aan zee was enkele jaren geleden de titel van een van de succesvolle producties van de Veldhovense Revu. Dat is wellicht een ambitieus plan. Velshoven aan zee. Maar Veldhoven als stad van de arbeid. Dat is waar wij voor staan. Arbeid verdient Veldhoven.

Robert Tops
fractievoorzitter

IMG_1603.JPG