12 juni 2012

Veldhoven en de septemberverkiezingen

‘Brainstormen over de 2e Kamerverkiezing’ stond 5 mei boven het eerste bericht over wat de PvdA-Veldhoven organiseert rond de komende landelijke verkiezingen. Hier, zoals beloofd, meer informatie over de aangekondigde bijeenkomst op donderdag 14 juni. Ook als u dit leest als belangstellende, bent u van harte uitgenodigd in de oergezellige setting van ’t Dorpsgenot in Zandoerle! De avond is van 19.00 tot 21.00 uur. Vicevoorzitter Jos Bosch leidt de discussie over het concept PvdA-verkiezingsprogramma.

Voorbereiden? Morgen komt het conceptverkiezingsprogramma uit. Daar haalt de pers de krenten wel uit. Het complete verhaal staat vanaf die dag op de landelijke site (pvda.nl) en – volledig of verwijzend – op deze vertrouwde site. Die avond maken we eventueel ook amendementen en/of moties voor het partijcongres van 30 juni. Daarvoor zal het afdelingsbestuur steun zoeken bij afdelingen in de buurt. Wordt de vuist wat groter.

Warm lopen voor 16 juni? Aanstaande zaterdag- ja, kort dag; ’t zijn hectische tijden – is er nóg een congresvoorbereiding. In de Eindhovense Eetalage, Mauritsstraat 70A; inloop vanaf 9.30 uur, start 10.00 uur. Dit is een initiatief van vijf PvdA-afdelingen in deze regio, waaronder Veldhoven. Aanmelden via info@pvda-eindhoven.nl

Namens het bestuur en fractie PvdA-Veldhoven,

Frans Hofmeester, voorzitter