22 januari 2011

Van duurzame energievoorzieningen moet volgens de PvdA iedereen profiteren

‘De PvdA stimuleert graag het gebruik van duurzame energievoorzieningen door overheid, bedrijfsleven en burgers. Het milieu, onze leefomgeving, vaart hier wel bij. En onze portemonnee ook, in deze financieel moeilijke tijden.’ De PvdA-fractie hield tijdens de raadsbijeenkomst op dinsdag 18 januari 2011 een warm pleidooi voor duurzame energievoorzieningen voor iedereen.

Daarom vroeg zij vooral aandacht voor de huurders in de sociale huursector. ‘Sociale huurwoningen laten het veelal afweten op het punt van de energielabels. Het gevolg? Relatief hoge energielasten, die meestal betaald moeten worden uit een laag inkomen. Zo hebben mensen met de laagste inkomens dus de hoogste energielasten. Maar ook in deze groep burgers zitten mensen met een warm hart voor het milieu. Die graag willen bijdragen aan duurzaam energieverbruik. En die dan óók het welkome voordeel zouden hebben van lagere energierekening.’

‘De nieuwe subsidieregeling beschrijft dat een huurder van een woning subsidie kan aanvragen voor o.a. zonnepanelen, muur-, vloer- en dakisolatie en HR- glas. Zo’n regeling stelt voor huurders dus niets voor. Want het gaat hier om grote investeringen, voor woningen die niet hun eigendom en waarbij de investering dus blijvend ten gunste komt van de verhuurder.’

‘Voor mensen met een krappe beurs is de overstap naar spaarlampen, of het huis voorzien van tochtstrip, al een hele investering…. En voor het onderhoud en tijdige vervanging van bijvoorbeeld de verwarmingsketel zijn zij afhankelijk van de verhuurder.’

‘In “Toelichting op de vernieuwde subsidieregeling” staat dat in de nieuwe regeling o.a. woningbouwcorporaties niet meer in aanmerking komen voor subsidie. Nu kan je met een 20.000 euro budget natuurlijk niet iedereen bedienen. Maar dat beperkte budget blijkt niet de aanleiding te zijn om woningbouwcorporaties uit te sluiten van de regeling, maar het feit dat zij op basis van de stimuleringsregeling geen interesse bleken te hebben en geen aanvragen hebben ingediend.’

‘Dit roept bij onze fractie vragen op, zoals:

* Wat doet de overheid om ook mensen met lage inkomens te stimuleren tot duurzaam energiegebruik? Ofwel: hoe komen we deze mensen op een reële manier tegemoet, zodat zij gebruik kunnen maken van besparende voorzieningen?

* Moeten in de subsidieregeling voor deze groep niet besparende energiemaatregelen komen, die voor hen binnen handbereik liggen? De PvdA denkt hierbij bijvoorbeeld aan een eenmalig “stimuleringspakket”, met daarin spaarlampen, tochtstrip, et cetera.

* Vind u, net als wij, dat woningbouwcorporaties een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, als het gaat om het investeren en aanbrengen van duurzame en energiebesparende voorzieningen in sociale huurwoningen?

* Bent u het met ons eens dat woningbouwcorporaties hun huurders financieel tegemoet horen te komen, als deze energiebesparende maatregelen treffen in de woning, die blijvend van aard zijn en die daardoor dus ten gunste komen van de eigenaar, de verhuurder?’