Door op 17 maart 2017

Uitnodiging voor het debat over armoede

De conjunctuur trekt aan. Voor armoede geldt helaas hetzelfde. Ruime aandacht voor dit thema, zeker ook in ons Veldhoven, geeft verlichting, maar levert jammer genoeg nog steeds geen structurele oplossing. Zo berichtten Kinderen in Tel en Defence for Children onlangs dat de kloof tussen arme en rijke kinderen nog steeds groeit. En het CBS stelt vast dat één op de acht kinderen leeft in een gezin onder de armoedegrens.

We kunnen het niet bij dit soort constateringen laten! Daarom deze uitnodiging voor een Veldhovens debat over dit thema. Belangstellenden zijn van harte welkom op woensdagavond 12 april 2017 in D’n Bond. Praktijk- en ervaringsdeskundigen geven daar in enkele pitches aan wat armoede met mensen kan doen en doet. Samen proberen we erachter te komen wat we hen nog meer kunnen bieden dan nu al praktijk is. Het complete programma staat hieronder. Hopelijk kunnen jullie je vrij maken of anderen enthousiasmeren om te komen. Want aandacht voor armoede is er nooit genoeg.

Programma

18.30 – 19.00 uur

inloop & ontvangst

19.00 – 19.15 uur

7 minuten filmpje over armoede. Johan Dunnewijk, voorzitter PvdA-Veldhoven, verwelkomt en stelt voor: gespreksleider Ralf Embrechts(*) en panelleden van: Leergeld, Voedselbank, Cordaad (budgetcoach), Sociaal Raadsleden (schuldhulpverlening) en ervaringsdeskundige

19.15 – 20.15 uur

Panel over hun bemoeienis met armoede, waar ze in hun werk trots op zijn en wat hen kan helpen om dit probleem effectiever aan te pakken

20.15 – 20.45 uur

Pauze

20.45 – 21.30 uur

Interactieve discussie met de zaal

21.30 – 21.45 uur

Reflectie op het besprokene

21.45 – 22.00 uur

Eventuele uitloop, afronding en sluiting

22.00 – 22.30 uur

Nazit en afsluitend drankje

(*) Ralf Embrechts is directeur van de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij Tilburg. MOM stemt stemt de activiteiten op elkaar af van acht maatschappelijk organisaties wonen, zorg, welzijn en gezondheid. Hij is ook de drijvende kracht achter Quiet 500, een spraakmakende glossy over het armoedevraagstuk. Meer informatie www.momtilburg.nl en www.quiet500.nl