14 november 2010

Tegenwicht PvdA tegen visieloos collegebeleid

Onder ‘Protesten tegen bezuinigingen’ hebben we het al gehad over één van de kernpunten van de begrotingsbehandeling 2011: de rigide ingreep in het werk van de Veldhovense instellingen en verenigingen. Na de felle protesten uit de samenleving en de gemeenteraad haastte het college zich om instellingen en verenigingen wat meer lucht te geven. Maar, zoals het Eindhovens Dagblad terecht becommentarieerde, de vlag kan zeker nog niet uit. Hetzelfde ED overigens dat in de vijf artikelen rond de Veldhovense begroting de naam PvdA niet één keer noemde. Dat is vreemd. Lees er het betoog, namens de fractie uitgesproken door fractievoorzitter Robert Tops, maar op na.

De PvdA-fractie reageerde namelijk kritisch én solide op de visieloze begrotingsvoorstellen van het nieuwe college dat voornamelijk oog had voor de financiële paragraaf. De inzet van de fractie was om, ook in deze financieel wat mindere tijden, bij te dragen aan het welzijn en de gezondheid van de Veldhovenaren.
Daarvoor kun je onder meer korten op het economisch beleid, de kosten van gemeenteraad, college en ICT. Maar je kunt ook beter inkopen; behalve in het City Centrum elders in Veldhoven betaald laten parkeren invoeren; kermissen en de weekmarkt kostendekkend maken en ondernemers minder in de watten leggen. Dit alles resulteerde in een groot aantal voorstellen, die voor een deel werden overgenomen door andere partijen en voor een deel ook door de totale raad.