Ruim 150 geïnteresseerden uit de regio…

Door Frans Hofmeester op 27 augustus 2018

…. kwamen zaterdag 25 augustus bij elkaar in Knegsel. Zij vormden het aandachtige gehoor
van sprekers over de ontwikkelingen van Eindhoven Airport (EA). Zo becommentarieerde
Wim Scheffers (BVM2) de in juli door het ministerie van I&W en Defensie aangekondigde
proefcasus. Daarin willen zij “samen met provincie, Eindhoven, randgemeenten en het
vliegveld” (innovatieve) maatregelen verkennen voor een duurzame ontwikkeling van EA in
een gezonde leefomgeving.
BVM2 is daar terughoudend positief over. Terughoudend, omdat het vertrouwen in het
verleden te vaak is geschonden is en toezeggingen niet zijn nagekomen. Positief aan het
document zijn erkenning van de kwaliteit van leefomgeving en participatie en dat mogelijke
(beperkte) groei geen uitgangspunt is.
BVM2 stelt een meetbare en merkbare afname van de hinder vanaf 2018 als voorwaarde
voor verdere ontwikkeling van EA. Het Beraad wil, zoals de regeringsverklaring dat ook zegt:
de blik op hinder in plaats van op vliegbewegingen, groei alleen door slimmer en schoner en
milieuwinst 50-50% delen tussen hinderafname en ontwikkelruimte. Ook wil BVM2
onderzoek naar de mogelijkheden van hinderbeperking alsnog met spoed uitvoeren, als start
van de Proefcasus.

De vele geïnteresseerden uit de regio

 

Scheffers wil ook aandacht voor bijkomende effecten zoals het terugdringen van
uitwaaiering parkeeroverlast omringende wijken en geen extra kosten voor omwonenden
via parkeervergunningen. Daarnaast meer aandacht voor trein en OV en het fiscaal belasten
van het vliegverkeer en sturen op zakelijk vliegverkeer ten behoeve van de ontwikkeling van
regio in plaats van vakantieverkeer en pretvluchten. ‘ Dat is ons minimale eisenpakket en…
het is alles of niet’, besloot Scheffers. Meer gedetailleerde informatie op www.bvm2.nl.
Na de pauze sprak zelfstandig econoom Walter Manshanden. Ik was toen al op weg naar
andere verplichtingen. Over zijn kosten-batenanalyse van de economische gevolgen van de
groei van het vliegveld schreef Hans Vermeeren in het Eindhovens Dagblad van 27 augustus.

Frans Hofmeester

Frans Hofmeester

Na omzwervingen in Leusden, Bladel en Eindhoven woont deze geboren Hagenaar (1938) al twintig jaar in Veldhoven . Inwoners van Bladel en Veldhoven en de partij heb ik als raadslid en wethouder mogen dienen. Dankbaar werk, want je kunt mensen helpen en proberen vorm te geven aan plannen die de gemeente ten goede komen. Maar teleurstellingen waren er

Meer over Frans Hofmeester