29 mei 2013

Raadsbijeenkomst 28 mei: ontwerpbegrotingen 2013 en 2014 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

De uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving valt binnenkort niet meer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. In de plaats daavan opereren straks drie Brabantse zogeheten omgevingsdiensten. Deelname aan de Omgevingsdienst is wettelijk verplicht. Een discussie hierover hoeven we dus niet te voeren. De PvdA vindt dit ook niet nodig, want wij staan achter deze ontwikkeling.
Wel hebben we vraagtekens bij de Financiën, vooral bij de diverse ‘open eindes’. Zo is niet bekend of de leges nog kostendekkend zullen zijn. Evenmin weten we of Veldhoven nog moet gaan betalen voor werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd. Ook is onbekend of er nog extra kosten komen voor de koppeling van applicaties en digitalisering. Het lijkt een beetje op het boeken van een vlucht bij Ryanair: als lokkertje een leuk prijsje, maar aan het einde van de vlucht ben je bepaald niet goedkoop uit.

Ook de ontwerpbegrotingen 2013 en 2014 van de dienst klinken als een koopje, maar liever willen we weten waar we aan toe zijn. De wethouder zegde toe daarop attent te zijn bij de vaststelling van de begroting 2014. Aan die van 2013 kan niet meer worden gesleuteld.