17 februari 2014

Profiel | Jos Bosch

Waarom voor de PvdA-Veldhoven kiezen? De partij komt op voor alle burgers, wat hun afkomst, religie en geaardheid ook is. Omdat solidariteit het fundament is van onze partij, ben je betrokken bij alle Veldhovenaren. Een landelijke partij biedt meer mogelijkheden om ook op regionaal en landelijk niveau onze stem te laten horen. Dat is goed voor Veldhoven.

Als het gaat om wonen, werken, vrije tijdbesteding, onderwijs, cultureel- en sportief aanbod gaat in veel gemeentes veel veranderen. Leren van elkaar staat bij ons hoog in het vaandel. We kijken dan ook goed naar ontwikkelingen op die gebieden in andere gemeentes en halen werkbare praktijkvoorbeelden naar hier. Hoe sterker de Partij van de Arbeid in Veldhoven, des temeer kunnen we bereiken!
Veldhoven ligt vlakbij Eindhoven en Helmond, dus makkelijk bereikbaar voor wie werk hebben gevonden binnen de Brainport industrie. We zijn ook een aantrekkelijke gemeente. Dan moeten we wel onze maatschappelijke en recreatieve voorzieningen in stand houden en verbeteren. Want die activiteitencentra zijn het cement tussen de bouwstenen van onze woon- en leefgemeenschap. Door onze ligging zijn we in staat met verschillende partijen en gemeentes goed samen te werken. Vaak slaan we een brug tussen de dorpskernen van de Kempen met die van de stad.
Als een van de weinige politieke partijen heeft de PvdA een eigen visie op het besturen van de gemeente Veldhoven. Daarbij zijn we steeds op zoek naar win-win situaties voor onze bevolking. Dat is in het belang van ons allemaal!

Unieke herinnering aan Veldhoven
Ik kwam in 1961 in Veldhoven. Ik zat hier op de basisschool, toen de 25.000e inwoner werd ingeschreven in het bevolkingsregister. Er werd taart uitgedeeld en we kregen we allemaal een middag vrij! Mijn vader zat toen voor de PvdA in de gemeenteraad. Ik weet niet of hij bij dat besluit betrokken is geweest; ik heb het hem nooit gevraagd

Actief in Veldhoven en daarbuiten
Samen met iemand anders ben ik voorzitter van het stichtingsbestuur van zwembad den Ekkerman. Daarvoor was ik jarenlang actief in de zwemsport, onder meer als trainer en speler waterpolo en nog altijd lid van verdienste van VZV Njord. Tegenwoordig vind je me in mijn vrije tijd ook op de tennisbanen bij VLTC.

Tot 2000 was ik onder andere locatiedirecteur op het Sondervick-College. Nu ben ik rector/bestuurder van het PiusX-College in Bladel. Enkele Veldhovense kinderen volgen daar onderwijs op de Praktijkschool. Verder bestaat de school – met 2300 leerlingen en 300 medewerkers – uit TTO-VWO-Gymnasium-HAVO-VMBO G/T en K/B. Onlangs kregen we voor de tweede keer het predicaat voor excellente school VMBO-breed. Oud-PvdA-wethouder Frans Hofmeester is jarenlang bestuursvoorzitter van onze school geweest! Verder ben ik betrokken bij de invoering van passend onderwijs, waarvoor 13 regiogemeentes en 26 schoolbesturen samenwerken.
Het is in het belang van Veldhoven dat we deelnemen in regionale netwerken. Zo ontstaan er korte communicatielijnen en zijn we goed op de hoogte wat er speelt in onze regio. Dat  komt Veldhoven ten goede.