7 februari 2014

Profiel | Jack van Limpt

Ik ben Jack van Limpt, geboren te Reusel, één van de Acht Zaligheden. Mijn voorouders komen uit België,Vandaar dat ik Bourgondisch ben aangelegd. Al zeer lang woonachtig in Zeelst, getrouwd, twee kinderen en op dit moment 5 kleinkinderen. Ik woon heel graag in Zeelst en ben daar zeer goed geïntegreerd (wat niet altijd meevalt…) Ik heb een verhaal van Driek van de Vondervoort van een aantal jaren geleden onthouden: laten we Zeeland, Brabant Limburg en Vlaanderen samenvoegen tot een grote economie en alles boven de rivieren afstoten. Dan zijn we af van de regels uit Den Haag en nemen we de voertaal van België.

Voorop gesteld: de burger staat centraal. Nu allerlei taken uit Den Haag (sociale agenda) naar de gemeentes gaan, is dat nog belangrijker geworden. Zo komen WMO – jeugdzorg – sociale minima -ouderenzorg op het bordje van de gemeente c.q. de raad terecht. Dit zal in goede banen geleid moeten worden; een grote opgave. Dit goed kunnen managen, vraagt om neuzen die dezelfde kant op staan, in de fractie,der raad en het college van b. en w.

Ik ben geen belezen type, maar werk vooral pragmatisch. Binden en boeien, is mijn agenda. Dit doe ik al tientallen jaren, zowel voorheen op mijn werk, als op het sociale vlak. Politiek draai ik nu al ruim 4 jaar mee. Dat doe ik niet voor mezelf, maar voor de burgers. Ik heb veel opgestoken, maar kan en moet nog heel veel leren. Ik hoop dat mijn inzet en die van de andere fractieleden bij de komende verkiezingen beloond zullen worden.

De hoofddoelstelling voor de komende raadsperiode moet dus het centraal stellen van de burgers bij de gemeentelijke dienstverlening zijn. Dit vergroot de betrokkenheid en belangstelling voor de gemeentepolitiek. Ook willen we de bewoner actief betrekken bij de beleidsvorming. Aanbevelingen van inwoners zouden hier bij perfect aansluiten.

De minima blijven vaak onderbelicht. In onze gemeente gaat het dan meestal over de Sinti’s en Roma’s. Hen vanuit hun culturele achtergrond naar werk, wonen en inkomen begeleiden, vereist een hele inspanningsverplichting. Die heeft de gemeente een aantal jaren geleden goed ingezet, waardoor veel stageplaatsen zijn ontstaan en van daaruit ook werk. Daarom pleit ik ook voor handhaving van dit beleid, omdat dit zijn vruchten oplevert.