21 februari 2012

Paarden de Berkt definitief op stal

De paardensportaccommodatie/annex zwembad (zie foto)op de Berkt in Veldhoven heeft tien jaar lang ter discussie gestaan. Voor 75.000 euro gemeenschapsgeld kwamen daar in 2002 vier rijbakken met drainage, een verharde parkeergelegenheid en een (nooit afgemaakt) clubhuis.
Helaas, anderhalve man en een paardenkop – om in stijl te blijven – hebben daar maar gebruik van gemaakt. In december besloot het college het contract met de Stichting Paardensport Veldhoven af te kopen.

Einde verhaal?

De voorziening aan de Berkt ontstond als vervangende accommodatie voor ‘Het kleine Ros’ (25 actieve leden) en ‘St. Willibrordus’ (10 actieve leden) die hun terrein moesten verlaten. Daar is allesbehalve een dankbaar gebruik van gemaakt. In al die jaren maakte slechts enkele keren per jaar een amazone een paar rondjes. Van een toernooitje was sporadisch sprake. Intussen stonden de rijbakken zelfs in droge periodes regelmatig onder water en overwoekerde onkruid de parkeergelegenheid. De PvdA heeft daar mét VSA in het verleden tot twee keer toe vragen over gesteld, maar van een kordaat antwoord van het college is het nooit gekomen.
Op zich lijkt het goed om een accommodatie, die niet wordt gebruikt voor het doel dat de gemeenteraad voor ogen had, voor iets anders in te zetten. De vraag is voor welk doel?
De PvdA-fractie tekent bij deze afhandeling op koste van de gemeente verder het volgende aan. Waarom is het college een stichting ter wille, die in al die jaren het terrein praktisch ongebruikt heeft laten liggen? Bestuurlijke perikelen in het verleden hebben een rol gespeeld bij de afwerking van het project, evenals bij het gebruik van het terrein. Dit is voor ons echter geen reden zijn om de stichting, die in totaal ruim 83.000 euro gemeenschapsgeld op geen enkele manier ten nutte heeft gemaakt, zo tegemoet te komen.