21 december 2010

Over Rein Kieviet

Als commissielid zet ik onder meer mijn grote hobby in: de natuur die van zo fundamentele waarde is voor de mens. Ik onderschat het vitale belang van de economie niet, maar economische ontwikkeling mag niet ten koste gaan van de natuur. Want de mensheid is deel van het ecosysteem dat wereld heet. Daarin moeten ook plant en dier genoeg ruimte krijgen. Vandaar dat we landschap en milieu dienen te beschermen en zo nodig verbeteren. Tegelijk besef ik de noodzaak om te wonen, werken en ons te verplaatsen. Stedelijke ontwikkeling & verkeer hebben daarom ook mijn grote interesse. Aan het inpassen van het rood in het groen lever ik binnen de PvdA-Veldhoven graag mijn bijdrage.
Ik streef naar ruimte voor ieders mening, maar wel gezamenlijk optrekken. Van luisteren naar elkaar is nog nooit iemand slechter geworden. Bovendien kan je niet overal verstand van hebben. Verder vind ik het belangrijk altijd achter onze principes te staan, óók, of misschien juist als het om de financiële gevolgen van een voorstel gaat. Op die manier ga ik erin: luisteren naar de Veldhovenaren en klaar staan voor anderen.