Door op 25 november 2015

Majeure Projecten bepaal je toch samen?

Allereerst natuurlijk de complimenten voor het geleverde werk. Ik heb zelf 4 jaar in de Rekenkamercommissie gezeten en ik weet precies moet hoeveel ziel en zaligheid, ik overdrijf misschien een beetje, maar met hoeveel passie er aan deze onderzoeken wordt gewerkt. Elk onderzoek was bijna een Majeur Project op zichzelf.

De PvdA kan zich in bijna alle adviezen vinden. Zorgelijk vinden we daarbij ook de constatering dat er nauwelijks toets- en controlemomenten zijn ingebouwd. Het is dan ook niet vreemd, zou je haast zeggen, dat er zoveel living documents zijn in Veldhoven. Door het inbouwen van meer toets- en controlemomenten hoeven raadsstukken misschien ook niet zo vaak opnieuw in aangepaste vorm aan de Raad te worden voorgelegd. Dus wij hebben echt de hoop dat daarmee ook het proces aanzienlijk verbeterd zal worden.

Waar wij echter een vraag over hebben is het advies om het coalitieprogramma min of meer leidend te laten zijn voor de invulling van de Majeure Projecten. Wij begrijpen dat er meer kaders en criteria (moeten) worden vastgesteld voordat er gestart wordt met een Majeur Project. Je wilt immers wel een bepaalde richting meekrijgen om te voorkomen dat je nog vaker naar de Raad terug moet. De vraag is echter of uitsluitend het coalitieprogramma daar het juiste instrument voor is. De oppositie wordt daar toch enigszins mee buitenspel gezet. Dat vinden we jammer en doet ook geen recht aan de standpunten van de oppositie.