6 december 2016

Op weg naar een regionale PvdA…

Met ruim 30 procent van de leden was de Algemene Leden Vergadering van de PvdA, afdeling Veldhoven, de laatste avond van november druk bezocht. Op de Berkt-locatie van de Severinusstichting ging hun interesse onder meer uit naar wat de fractie te vertellen had over de recente lokale politieke ontwikkelingen. Maar zeker ook naar het voorstel om de bestuurlijke inspanningen in de regio te bundelen. En dat heeft weer alles te maken met het vergroten van de slagkracht van de fractie. Anders gezegd: Het bestuur moet de politiek faciliteren, en niet andersom. Dit voorstel kreeg uiteindelijk de stem van alle aanwezigen.

In de dagelijkse praktijk staan De PvdA-afdelingen Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre voor veel vraagstukken waar lokaal een antwoord op moet komen. Deze dagelijkse praktijk wordt sterk belast met bestuurlijke rompslomp. De leden kregen daarom een notitie met het voorstel om de energie te verleggen van de bestuurlijke formaliteiten naar de politieke ambities en noodzakelijkheden in de zes gemeenten. Individuele afdelingen moeten teveel energie steken in ledenbestanden en websites actueel houden, politieke cafés organiseren, financiën beheren en campagnes organiseren voor lokale, provinciale, nationale en Europese verkiezingen, evenals referenda. Samen is dat beter aan te pakken. Maar er is meer: én een teruglopend ledenaantal, én vergrijzing, én minder bereidheid om als vrijwilliger taken op zich te nemen… Alles bij elkaar ontstaat een beeld dat er iets moet gebeuren om de progressieve ambities te kunnen realiseren en te blijven werken aan de PvdA idealen in deze regio. Niets doen en wachten tot afdelingen sneuvelen door gebrek aan mensen die ze draaiende willen houden, is geen optie.